Kystmagasinet 9.12: Vi har bordet det nye hypermoderne fiskefartøyet MS Eros, en 77,5 meter lang og 16,6 meter bred kombinert pelagisk tråler/snurper. Nybygget lå da fortsatt ved verftet Larsnes Mek. Verksted AS for diverse testing og prøvekjøring, men skulle sette kursen mot fiskefeltet uken etter om alt gikk som planlagt.


[raw]

Eros har mange nyvinninger. For mannskapet blir denne arbeidsplassen som en ny verden å regne, og langt sikrere. Her er det meste overbygget og skjermet for vær og vind, også den store notbingen. Nybygget, med hjemmehavn Fosnavåg, er også tilrettelagt for bruk i forskningsøyemed, med senkekjøl, tre større laboratorium og andre fasiliteter for slik virksomhet. Det finnes også ekstra lugarplass om bord og rikelig med plass og komfort i messe, salong og i andre områder av boligseksjonen. Et stort trimrom og solarium hører også med.

Nye Eros en stund før ferdigstilling og dåp.

 

Først med miljøsertifisering
Dette er en av de virkelig store kombinerte trålerne/snurperne i den norske havfiskeflåten, og det mest moderne med det aller siste av teknologiske nyvinninger, blant annet den aller nyeste sonaren til Simrad. Eros har som nevnt også innebygget notbinge, og dette blir første fiskefartøy med miljøsertifiseringen Greeen Passport dokumentasjon. De oppfyller dermed de nye IMO-kravene for havgående fartøy. Det er Metizoft AS som har stått for denne sertifiseringen.

 

Eros er designet av Rolls-Royce Marine, og dette er en videreutvikling av de svært gode skrogene selskapet har utviklet for fiskefartøy de siste årene. Det er lagt ned et omfattende utviklingsarbeid, inkludert avanserte CFD beregninger, for å sikre at dette nye designet får høy fart, at fartøyene er støysvake, rimelige i drift og samtidig har gode sjøegenskaper. Det er gjort omfattende tester i tank. Skroget er bygget ved Crist Spolka i Polen, mens all utrustning og ferdigstilling er utført av Larsnes Mek. Verksted AS.

Glimt fra ulike deler av den fantastiske broen.

 

 

 

 

Stor og velutstyrt bro
Kystmagasinet har vandret rundt med kamera i nye Eros og latt oss imponere av god plass og gjennomførte fasiliteter på alle plan. Broen kan ta pusten fra de fleste som ikke har vært oppe i et moderne styrehus før. Den er enorm og har skipsdørk og flotte møbler, og er i to etasjer. Det er laget en stor kontoravdeling noen trappetrinn ned mellom hovedstyreposisjon og posisjonen for tråloperasjoner. Fra denne avdelingen er det dører inn til store, åpne rom under broen, hvor det er enkelt å komme til for service og eventuelle reparasjoner av elektronisk utstyr. Rederne har satset på FlexiBridge fra Steinsvik når det gjelder bropulter.

Glimt fra en av offiserslugarene.

 

Messe og dagrom med salong.

 

Oppholdsrom og messe er store, lyse og trivelige. Også her har man satset på tradisjonell skipsdørk, en stor sort skinnsaling og stoler i rødt med stor TV, stereoanlegg mer mere. Ønsker du bedre filmopplevelser kan du gå inn i kinoen like ved og synke ned i en behagelig skinnstol. Messe og bysse har alt tenkelig utstyr som er nødvendig for at mannskapet skal trives om bord. Lugarene holder samme nivå, men her har man satset på lyst skinn på møblene.

 

Her går det an å bli både i god form og brun.

 

 

Kan bli solbrun om bord
Og for å bidra til at fiskerne og andre som har sitt arbeid på dette fartøyet skal ha mulighet til å ta vare på helsen, har man laget et stort og velutstyrt trimrom. Et solarium hører også til utstyret, lagt til et eget rom rett utenfor trimavdelingen. På dette fartøyet blir det mulig å se ut som om du har vært i syden når du kommer i land etter en måned på fiske. Det er laget ekstra lugarplass for forskere og andre som er om bord når fartøyet ikke er i fiske. Rederne har nemlig satset på Eros som et flerbruksfartøy, det være seg innen forskning, oljevernberedskap eller annet. Det finnes tre ulike laboratorium om bord, hvor forskerne har drive med sitt.

 

Eros har meget gunstig driftsøkonomi og miljøprofil. Fartøyet er arrangert med et hybrid fremdriftssystem fra Rolls Royce, som betyr at man kan kjøre både dieselelektrisk og dieselmekanisk, eller en kombinasjon av begge deler. Fremdriftsanlegget er designet med ulike driftsmodus ut fra rederiet sine årelange driftserfaringer. 

Glimt fra motorrommet og andre tekniske installsjoner.

 

 

 

 

Rolls Royce stor leverandør
Hovedmotoren er en MAK 8M32C på 4.000 kW (5.440 hk), levert av Pon Power AS. I tillegg finnes to hjelpemotorer (Caterpillar Acwert C-32) i eget lukket og isolert rom ved siden av hovedmaskinrommet. Det er Nogva Motorfabrikk som har stått for den leveransen. Akselgeneratoren er av merket Siemens-Mak, levert av Pon-Power. De har også levert nødog havneaggregatet.

 

Rolls-Royce Marine er en av de store leverandørene til nye Eros. De har ikke bare levert design og hybridløsning men også propellanlegg, gir, ror, styremaskin, sidepropell foran og akter, automasjonssystemet, nettvinsjer, snurpevinsjer, trålvinsjer/dekksutstyr og peilesystem i tanker. Av andre store leverandør kan nevnes at RSW-anlegget (2.300 kubikk) er levert av Teknoterm AS mens sirkulasjonssystemet til tankene kommer fra Astor Plast. Jotun har stått for malingen mens kompass, ekkolodd, VHF og GMDSS er levert av R. J. Falkevik.

Dekk og dekksutstyr.

 

 

Vinsjer og hydraulikk
Rapp Hydema har levert ankervinsj, nokk og fortøyningsvinsj. Det hydrauliske anlegget kommer fra samme leverandør, også fiskepumpeutstyret. Alweiler AS er et annet selskap som er å finne mange steder på leverandørlisten. De har blant annet levert ulike pumper for ferskvann, brennolje, tankvasking, kjølepumpe og ulike lensepumper.

 

Hareid Group AS/Teknikk AS har stått for elektroinstallasjonene om bord. Samme selskap har stått for brannvarslingssystemet. Triplex har levert dekksutstyr, kraner med mer, MMC-Tendos står for vakuumsystemet og Møllerodden har levert snurpeog trålblokker. R.M. Isolering har levert innredningspaneler og innvendige dører mens Libra Plast har levert de utvendige dørene. Mob-båten er levert av Norsafe mens kranen for denne båten kommer fra Noreq. Bysseutrustning kommer fra Mare Safety. Det finnes i tillegg en rekke andre firma bak mellomstore og mindre leveranser til det nye ringnotfartøyet fra Fosnavåg.

Det er Larsnes Mek. Verksted, her representert ved daglig leder Jarle Gunnarstein og styreformann Marvin Longva, som har stått for utrustning av nye Eros. Nå står neste nybygg for tur, utrustningen av Kings Bay, som allerede ligger klar ved kai ved verftet.

 

 
Nyutviklet notleggesystem øker sikkerheten

En av de største nyhetene på nye Eros var det nyutviklede notleggesystemet for innebygd notbinge, levert av Triplex AS.

 
Både redere og mannskap har store forventninger til det nye utstyret, som vil lette arbeidet i notbingen, samtidig som det vil bidra til øke sikkerhet og trivsel for mannskapet om bord. Systemet er i utgangspunktet basert på de gode erfaringer Triplex har fra Libas de siste åtte årene. Utstyret som nå er levert til Eros og som også kommer i Kings Bay er imidlertid ganske forskjellig fra det som den gang ble levert til Libas.

  

Både Kings Bay og Eros utstyres med det nye notleggesystemet fra Triplex.

 

Optimal løsning
Et nært samarbeid med rederne og skipskonsulenten gjennom hele planleggingsprosessen har bidratt til at det er kommet frem til en optimal løsning med tanke på funksjonalitet og automatisering. Sammenlignet med notbingehuset om bord i Libas er innvendig høyde redusert med hele 3,0 m. Slik det innebygde notleggesystemet nå er arrangert vil størrelse av båt ha mindre betydning. Både størrelse og vekt på utstyr er også redusert og kan tilpasses den enkelte båtstørrelse. De nye større kystbåtene som bygges i dag vil derfor kunne designes med innebygd notbinge.

Fisker Anders Havnen gleder seg til å ta i bruk den innebygde notbingen.

 

Den største endringen fra tidligere er at Notleggekranen blir montert mot babord skott (vegg), i stedet for oppe under taket, som var tilfellet om bord i Libas. Man står dermed fritt for å plassere notbingen lenger bak og velge en enklere og lettere bærestruktur. Dette gir mulighet for tilgang til den innebygde notbingen via stor luke i taket, for blant annet lagring av trålnøter og annet utstyr, samt god tilgjengelighet for å utføre service på utstyret.

 

Kan svinges 228 grader
Notleggekranen er, sammen med flåleggeren, festet til en vertikalmontert vogn som kjøres i notbingens lengderetning. Kranen som er påmontert vognen består av to horisontale armer som svinges i et område på 180 grader. Notrullen svinges 228 grader i horisontplanet.  Foruten selve Notleggekranen, består systemet av mellomrull med hydraulisk operert pressrull, som gir mulighet for trinnløs justering av omslutning og forbedret kontakt (friksjon) mellom not og gummirull. Denne løsningen bidrar til betydelig økt trekkraft i nota.

 

Flåleggeren er montert på samme langsskipsvogn som for notkran og kjøres og styres av en person sammen med notkran mens grunnleggeren, som separerer og legger grunnlinen foran i notbingen har en ny type teleskopiske kranarmer forenkler styring & samkjøring. Alt utstyret inne i notbingehuset er automatisk samkjørt med notvinsjen. Det vil si at operatøren av notvinsjen, enten fra dekk eller bro, aktiverer og samkjører alt utstyr fra en styrespak.

 

Bærbare paneler
For styring av selve notleggeutstyret kan man velge mellom manuell fjernstyring av alt utstyr fra to eller tre bærbare radiostyrepaneler, halvautomatisk styring med automatisk innjustering av ruller (det vil si at rull i notkran til en hver tid justerer seg automatisk mot senter av mellomrull, og flåog grunnlegger mot rull i notkran) og helautomatisk styring, som betyr at hele notleggeoperasjonen kjøres automatisk etter et på forhånd programmert mønster.

 

I tillegg vil det være mulig å nødkjøre alt utstyr fra hendler påmontert retningsventilene. For notkran og flålegger er det arrangert en styreposisjon med plattform påmontert den vertikalmonterte vognen. Grunnlegger nødkjøres av person som tar hånd om snurperingene. Et Sea-fastening system vil bli arrangert for avlåsing av utstyret når det ikke er i bruk.

 

Mange fordeler
Fordelene med innebygd notbinge er flere, som bedre sikkerhet for mannskapet, totalt beskyttet for vær og vind, nothåndteringen kan alltid foregå under full belysning inne i bingen, gir fartøyet muligheter for å operere sikrere i dårligere vær og beskytter bruk og utstyr. Også økonomisk kommer det innebygde notleggesystemet gunstig ut sammenlignet med et tradisjonelt, åpent system. Med dette systemet vil man helt klart oppnå fordeler som gir bedre driftsøkonomi. Over tid vil man se betydelige besparelser i reduserte vedlikeholdskostnader på not og utstyr. Systemet er patentbeskyttet både i Norg og internasjonalt. Leveransen til Eros og Kings Bay inkluderer også en 25 tonns nothaler og tre dekkskraner.

[/raw]