Norske fiskere er blant de som taper på at det omsettes ulovlig fisk, både internasjonalt og nasjonalt. Nå skal ny teknologi brukes for å komme fiskesvindel til livs. Teknologi som i enkeltes øyne, kanskje uberettiget, anses som suspekt.

Norske fiskere er blant de som taper på svindel med fisk. Ulovlig fisk omsettes til lave priser og drar ned prisen på lovlig fanget norsk fisk fra bærekraftige fiskerier. Blockchainteknologi forbindes med kryptovalutaer og får mange til å føle skepsis. Men teknologien kan være med på å stoppe fiskesvindel

Kan blockchain-teknologien sikre sporbarheten i valutatransaksjoner kan den også brukes til å sikre sporbarhet for andre produkter. Matvarer, for eksempel fisk, kjøtt og fjærkre er utsatt for juks med både opprinnelse og hva produktet egentlig er.

En fisk som fiskes av et fartøy uten nødvendige fisketillatelser kan være vanskelig å omsette til markedspris med mindre det utstedes falske opprinnelsesbevis, og noen ganger påstås på dokumentene at produktet er noe annet enn oppgitt.

Løsningen har vært at fisk har blitt pakket om og tildelt nye opprinnelsesbevis som gjør fisken til lovlig fanget i bærekraftige fiskerier. Svindel som dette kan være svært vanskelig å avsløre, skriver nettsiden Kryptomagasinet.no

Tunfisk er en fiskefamilie med mange fiskearter. Ofte blir rimeligere tunfiskarter merket om til annen type tunfisk enn det er, og så solgt til markeder hvor ekspertisen på tunfisk ikke er like god som for eksempel i land som Japan. For å avsløre hva slags tunfisk fisken er, må den DNA-testes. Dette er noe som skjer svært sjelden.

Les hele artikkelen her

Hvis fisk og kjøtt blir en del av en blockchain vil det være mye vanskeligere å trikse med fisken. En kan ikke bare bytte ut informasjonen i kjeden på et tilfeldig tidspunkt og så tilbakedatere. I motsetning til nå vil ikke informasjonen kunne endres på sin vei, eller tilbakedateres siden den vil ligge på ulike dataenheter, og ingen vil ha rett til å endre noe.

Bitcoin og annen kryptovaluta som bruker blockchainteknologi er bare eksempler på hvordan denne teknologien kan brukes. Nå foregår det en rekke prosjekter hvor blockchainteknologi blir brukt til å skape bedre og sikrere sporbarhet i en mer transparent verdikjede, hvor forbrukere i siste ledd i verdikjeden vil kunne nekte å kjøpe fisk som er fisket ulovlig, ikke er fra bærekraftige fiskerier, eller er fisket av fiskere, eller foredlet av arbeidere, som arbeider under slavelignende forhold, skriver Kryptomagasinet.