Sjømat Norge utvider sitt medlemstilbud og satser offensivt på teknologi- og servicebedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen.

Flere selskaper blir nå medlemmer i organisasjonen. Industrien som står for utvikling og leveranser av teknologi og service til sjømatnæringen har over siste tiårsperiode doblet sin verdiskaping. Dette er selskaper som blir stadig viktigere for utviklingen av den norske sjømatnæringen. Sjømat Norge bygger nå opp et nytt medlemstilbud for denne gruppen bedrifter.

Felles talerør

– Sjømat Norge er den største og ledende organisasjonen innen fiskeri og havbruk. Vi arbeider for gode rammevilkår for hele næringen og vi ser et økende behov for å se hele verdikjeden i sammenheng. For organisasjonen er det derfor naturlig å vokse parallelt med at næringen utvikler seg, og da er det gledelig at flere bedrifter har henvendt seg til oss med ønske om å bli medlemmer, sier styreleder Inger-Marie Sperre.

Norsk sjømateksport setter nye rekorder og det forventes en betydelig vekst i årene som kommer. Teknologisektoren er svært viktig for å muliggjøre dette. I kraft av sin egen virksomhet får teknologiog servicebedriftene også en stadig større betydning for sysselsetting og verdiskaping langs kysten og i andre deler av landet.

Verdensledende på teknologi

Norske teknologiog servicebedrifter har gjennom årene bidratt vesentlig til sjømatnæringens samlede vekst og har skaffet norsk næringsliv en ledende internasjonal posisjon innenfor sjømatteknologi og service. Flere av bedriftene har betydelig eksport av egne løsninger og tjenester, sier Sperre.

– Vi ser en ytterligere profesjonalisering og utvikling av nye løsninger i denne delen av næringslivet som vil bidra til å styrke Norges verdensledende posisjon på teknologi og kompetanse innen fiskeri og havbruk, sier Sperre.