I mai i fjor fikk fartøyet Merrick, som eies av Arctic Sea Harvest McCallister, frist til februar i år med å hente teiner og tilbehør som Fiskeridirektoratet, ifølge rederiets advokat, beslagla urettmessig.

For å få tilbake de beslaglagte teinene, ble det krevd at rederiet skulle betalte lagerleie. Advokat Bjørn-Ivar Bendiksen i Sands Advokatfirma DA har nå på vegne av rederiet krevd erstatning på hele 2,8 millioner kroner.

Bakgrunnen for beslaget var at rederiet i desember 2019 hadde stående 793 kongesnegleog småkrabbeteiner i sjøen i Nordland. Teinene var midlertidig deponert i sjøen i påvente av at teinefisket skulle ta seg opp. Kort tid senere oppstod det imidlertid skade på rederiets fartøy, som medførte at rederiet ikke hadde mulighet til å få hentet opp redskapene.

Direktoratet forhåndsvarslet i mars 2020 pålegg om fjerning av de aktuelle teinene, og pålegg ble gitt 7. april. En måned senere tok Fiskeridirektoratet og Kystvakten teinene opp av sjøen, og de ble deretter beslaglagt av direktoratet. Som følge av feil i varslingssystemene hos Altinn mottok rederiet ikke de aktuelle varslene og vedtak før den 7. mai 2020, det vil si etter at arbeidet med å ta opp redskapene var påbegynt.

Direktoratet tok opp og beslag i til sammen 20 lenker med 291 kongesnegleteiner og 15 lenker med 502 krabbeteiner, sammen med 70 blåser og vak. Beslaget ble meldt til påtalemyndigheten i samsvar med straffeprosessloven. Påtalemyndigheten traff så beslutning om å oppheve beslaget. Det var deretter lenge usikkert for rederiet hva som faktisk hadde skjedd med redskapene, hvor de befant seg og hvilket rettslig grunnlag direktoratet mente å handle i medhold av. Først i september 2020 ble det gitt en redegjørelse for teinene hvor teiene ble oppbevart.

Rederiet ba deretter om at utstyret ble tilbakelevert til deres adresse på Ballstad i Lofoten, uten kostnader for dem. Fiskeridirektoratet svarte etter hvert benektende på dette. I januar opplyste Fiskeridirektoratet at rederiet kunne hente utstyret, mot at de dekket kostnader til lagring/frakt. «Totalsum som må betales før teinene kan hentes blir da 200.187,50 kr. I tillegg må Arctic Sea Harvest betale utgifter til oppbevaring fra og med 1. januar 2021 og til teinene blir hentet. Det ble varslet at teinene måtte hentes innen 4. februar da de ellers ville bli tvangssolgt.

Rederiet fikk ikke oversikt over hvor stort det endelige kravet ville bli. Det var også stor tvil om at utstyret hadde blitt nedvasket og lagret forsvarlig. De anså derfor at det var liten mulighet for at direktoratet ville kunne returnere teinene i brukbar stand, og advokaten sendte krav om erstatning. Direktoratets postjournal er for tiden dårlig oppdatert. Men det er ingen dokumenter der som tyder på at saken har fått en utenomrettslig løsning.