Konkurs i foredlingsselskap gir tap av 120 arbeidsplasser.

Norse Production Spolka Z.o.o. bestemte i styremøte 3. April å levere oppbudsbegjøring for selskapets avdeling i Norge – Norse Production NUF.

Som hovedaksjonær og eier av selskapet, beklager Tom Lerberg i en pressemelding, at det å melde oppbud ble eneste utvei. Det er i første rekke beklagelig overfor de cirka 120 ansatte som har mistet sitt arbeid, overfor kreditorer og ikke minst vår kunde Sekkingstad AS som har kommet i en vanskelig situasjon.

Selskapet har ifølge Lerberg, siden 1. januar 2013 stått for drift av lakseslakteriet og pakkeriet på Skaganeset i Sund i Hordaland. Etter et vanskelig første driftsår ble det foretatt vesentlige endringer i driften for å bedre økonomien.

Forretningsmodellen har i stor grad vært basert på utenlandske produksjonsarbeidere som frem til høsten 2016 arbeidet i en turnus med 8 uker på arbeid og 4 uker fri. Dette ga mulighet til å kombinere arbeid i Norge med tid sammen med familie i hjemlandet.

Høsten 2016 ble rotasjonsordningen i nær kontakt med Arbeidstilsynet endret til 5 uker arbeid og 3 uker fri, for å tilfredsstille kravene til arbeidstid i Arbeidsmiljøloven. Dessverre skapte kortere arbeidsdager og kortere friperioder en del misnøye hos en del av våre ansatte. Denne prosessen som involverte endringsoppsigelser kunne vært bedre håndtert av bedriften med hensyn til informasjon om prosessen overfor Arbeidstilsynet med å endre arbeidstidsordningen.

Våren 2017 meldte halvparten av våre ansatte seg inn i Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Etter en streik, og etter initiativ fra NNN sin forbundsleder ble dialog opptatt. NNN bekreftet at rotasjonsordningen ville bli akseptert og at forbundet ikke ville legge seg borti inngåtte lokale avtaler. I oktober i fjor ble det inngått tariffavtale og håpet var å få på plass et godt og produktivt arbeidsmiljø.

Vi forhandlet på plass endringer i vår avtale med oppdragsgiver for å få dekket inn økte kostnader som følge av konflikten. Det har betydd at vi fikk på plass tilfredsstillende rater for produktene vi har produsert. Men det har som følge av arbeidskonflikten oppstått spenninger mellom de som er medlem i NNN og de som ikke medlem. Blant annet nekter medlemmer i NNN å delta i møter hvor de som ikke er medlem deltar. NNN sine medlemmer har også nektet å akseptere ledelsens organisering av arbeidstid, opponert mot arbeidsledere og dermed skapt produktivitetsproblemer. Dette har svekket vår produktivitet og gjort at lønnsom drift ikke har vært mulig.

LO har også reist en rekke økonomiske krav mot bedriften for forhold som går tilbake til tiden før tariffavtale ble inngått. Ett av kravene fra LO utgjør cirka tre millioner kroner. Den 23. mars fikk vi nytt streikevarsel fra NNN med plassfratredelse 7. april.

På denne bakgrunn er det dessverre styrets ansvar å se til at selskapet ikke drives på kreditorenes regning og det ble derfor meldt oppbud.

NNN og LO har hatt nødvendig kunnskap til å kunne forstå at de drev selskapet mot en konkurs. Det er svært trist siden dette rammer 120 arbeidere og inntektsgrunnlaget for deres familier.

Advokat Bjørn Åge Hamre, i Bergen er oppnevnt som bobestyrer opplyser Lerberg.

TILSVAR FRA NNN:
I en epost fredag kveld skriver 2. nestleder i NNN, Jarle Wilhelmsen følgende til Kystmagasinet.no:

For å balansere saken noe er det slik at Norse drifter slakting og pakking av fisk for Sekkingstad AS i Sund kommune på Sotra.

Det er også Sekkingstad som bestemmer prisen som Norse får per kilo slaktet/ prosessert fisk.

At det er et slakteri i Norge som ikke kan overleve på allmenngjort minstelønn er for oss i NNN uforståelig.

Lakseslakterier i Norge tjener gode penger. Her er det grunnlag for å stille spørsmålstegn med hele business modellen.