I Sverige skal fiskere nå få slutt på at sel stjeler fangsten.


( 23.06.2014 )


I deler av Østersjøen har selbestanden vokst seg så stor og smart at fiskerene sliter. Selarten havert har funnet ut hvordan den lett kan spise fisk som er fanget i garn.

 

Spesielt vanskelig er det blitt å bruke tradisjonelle redskap i småskalafisket etter torsk i den svenske skjærgården. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utviller nå selsikre fangsredskap som skal fange torsken på en måte som gjør den utilgjengelig for sei.

 

Forskerene ved SLU har kommet frem til at grønt lys kan hjelpe med fangst av fisk. De har testet torsketeiner med grønne, batteridrevne lys tar mer torsk enn de vanlige, uopplyste teinene.

 

– Lysfiske har vært brukt i flere hundre år, konstaterer Andreas Bryhn, forsker ved SLUs kystlaboratorium.

– Metoden virker forskjellig på de ulike fiskeartene, og vi vet ikke hvorfor fisk lokkes til lys. Kanskje blir fisken ganske enkelt nysgjerrig, eller kanskje er det fordi maten blir mer synlig foran lyskilden, sier han i en pressemelding fra SLU.

 

– Å bruke grønne lys i teinene bør altså øke torskefangsten for fiskere i områder der det er mye sel. Så langt har samarbeidet vårt med fiskerne vært vellykket, og nå kommer vi til å fortsette i mer selrike farvann enn Hanöbukten, sier SLU-forsker Sara Königson.

 

 

Ønsker du å lese mer, besøk forskning.no.