– Regjeringa tar bekymringsmeldingane om lakselus på alvor. Lusesituasjonen for dei viltlevande laksefiskbestandane er uakseptabel i fleire område langs kysten, seier statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet.


( 22.04.2009 )


[raw]

På eit møte mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Mattilsynet, Havforskingsinstituttet og Veterinærinstituttet vart situasjonen og vidare arbeid for å nedkjempe lakselusa drøfta. Regjeringa sin strategi for ei miljømessig berekraftig havbruksnæring inneheld ei rekkje tiltak for å møte alvoret i situasjonen, særleg trusselen som møter dei viltlevande laksefiskbestandane.

 

Både Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet gav innspill til tiltak for lusebekjempelse og bekjempelse av resistens. Kort oppsummert kan man si at begge instituttene gav uttrykk for at det er behov for strengere krav og streng håndtering av regelverket i arbeidet med å verne ville bestander av laksefisk, heter det i en melding fra Mattilsynet..

[/raw]