En gullkantet fremtid 2015: En studietur til sjømatmessa i Brüssel ga Henning Bergsen (18) mersmak på en fremtidig jobb innen sjømatnæringen.


( 17.10.2014 )


I vår deltok Henning og medelevene ved matfag-linja ved Sortland videregående skoles avdeling på Myre på Nordland-standen under sjømatmessa i Brüssel. Det ga Henning mersmak for en fremtidig jobb innen sjømatproduksjon.

 

Videre jobb

Men først må han gjennom to års læretid hos sjømatbedriften Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen, før han kan avlegge fagprøve. Selv om han nettopp har startet læretiden ser han gode muligheter for videre jobb i næringen, og en jobb hos Gunnar Klo vil han ikke si nei til.

 

-Det er foreløpig ennå tidlig, men jeg har veldig lyst å jobbe videre innen sjømat når jeg har tatt fagprøven.

OPPGAVER F. Alf Fagerheim

Sløying er en av mange oppgaver som Henning må delta i. Her har de fått inn en last fersk hyse som må sløyes og pakkes.

 

Lære faget

Den tradisjonsrike bedriften på Myre tar jevnlig inn lærlinger, men det blir færre og færre som velger veien Henning har gjort. Salgs- og produksjonssjef Jan-Roger Knudsen hos Gunnar Klo AS er fornøyd med å ha Henning på plass i bedriften. Knudsen, som også er faglig leder for lærlingene i bedriften, har tidligere lang fartstid som lærer i videregående skole.

 

-Vi er veldig glad for at det er ungdommer som ser muligheten for en fremtid innen faget, sier han, og legger til at Henning skal i løpet av læretiden lære faget og forberedes på jobb innen produksjon av sjømat.

 

Vennene flyttet

Henning kommer opprinnelig fra Rio de Janeiro, Brasil, men har bodd på Myre i 15 år. Egentlig ville han bli kokk, og da han var ferdig med grunnskolen gikk han ett år på restaurant- og matfag, og deretter på matfaglinja på Myre.

 

Da de besøkte Brüssel-messa i mai fikk han for alvor øynene opp for sjømatproduksjon. Han var den eneste av elevene ved matfaglinja som søkte seg videre som lærling i sjømatproduksjon. For han var det veldig greit å ta hele utdanningen, og deretter få seg læreplass, på hjemplassen. Han forteller at de fleste vennene flyttet for å gå videre på skole, enten innen fiske og fangst, eller for å bli matros eller skipper.

MULIGHETER F. Alf Fagerheim

Produksjonssjef og faglig leder Jan-Roger Knudsen hos Gunnar Klo AS på Myre er veldig godt fornøyd med å ha lærling innen sjømatproduksjon.

 

Spesialisering

Gjennom læretiden vil han få god innblikk i hele produksjonsprosessen. Fra mottak, bløgging, ising til å lære seg ulike metoder for tilvirkning av fisken. Det være seg filetskjæring, tørking, røking eller salting av fisken. Mot slutten av læretiden skal han dessuten spesialisere seg innen en av metodene med tanke på fagprøven. Hva har han ennå ikke bestemt seg for, men han ser frem til en spennende læretid med mye og varierte oppgaver.

 

Store muligheter

Han sier de legger opp læretiden sammen med lærlingen etter prøveperioden, som er den første måneden.

 

-Det første året er han i en opplæringsfase, og får jobbe i sitt eget tempo for å øve på ferdigheter slik at kvaliteten skal bli best mulig. Andre året får han jobbe mer på egenhånd der verdiskapning står i fokus. Hele veien lager vi ukentlige planer med mål som skal gjennomføres. Det viktige fra vår side er hele tiden tett oppfølging av lærlingen, forteller Knudsen.

 

-Han skal også få innblikk i en del administrative oppgaver, som fakturering, salg og seddelføring på kaikontor og så videre.

 

Læretiden hos Gunnar Klo AS vil ikke bare være knyttet til produksjon av sjømat. Knudsen forteller at læretiden vil også gi store muligheter for å reise ut i verden for å oppleve og for å se hva som skjer med varene som blir produsert på Myre.

 

-Det er inspirerende for elevene å dra på messer og besøke markeder ute i verden. Viser våre lærlinger engasjement og interesse vil vi være med å åpne dører i næringen, avslutter han.