Danmark taper millioner i tapt eksportverdt på grunn av EUs regler for tobisfiske, ifølge dansk fiskemelindustri. Det er også en oppfatning av at forskerne er for forsiktige i sine bestandsanslag.

– EU har mulighet til å øke en kvote, hvis de reelle fangsttall indikerer at den er for lav, sier direktør Anne Mette Bæk Jespersen i bransjeforeningen Marine Ingredients Denmark. Hun peker også på at det nå er gode forekomster av tobis på de viktigste fiskefeltene, og at forekomsten kan tyde på at kvoten er blitt underestimert.

 

EU kritiseres også for reguleringene som innebærer at kvotene er fordelt på ulike forhåndsbestemte geografiske områder. Det anses som et unødig og lite fleksibelt system.

 

Mye av EU-kvoten skal fiskes i område 3 som deles med Norge. Dette området er tildelt en spesielt stor andel i år. Men ifølge Jespersen skaper dette et problem da danske industritrålere ikke får fiske i norsk sone hvor de beste fiskefeltene er. Dette mener Jespersen vil medføre at danske fiskere ikke får fisket hele sin kvote. Det er estimert at dette vil gi fiskemelfabrikkene 400 millioner danske kroner i tapt omsetning. Dette problemet kunne vært løst med fleksibilitet i hvilket område tobisen kunne fiskes.

 

Danmark er verdens 7.de største produsent av fiskemel. Eksportverdien er på over tre milliarder danske kroner. I år er EUs samlede tobiskvote på 350.000 tonn, opp fra 207.000 tonn i fjor.