DEL

Kystmagasinet 3.15: Piratfartøyet Kunlun, som i lang tid har drevet ulovlig garnfiske etter tannfisk ved Antarktis, har blitt tatt i arrest i Phuket i Thailand. Fartøyet, som er etterlyst gjennom Interpol, hadde tannfisk til en verdi av over 40 millioner kroner om bord da det ble tatt i arrest.


( 08.05.2015 )

Skipets mannskap skal først ha hevdet at det hadde indonesisk flagg, men har endret dette til Ekvatorial Guinea. Begge land har gitt thailandske myndigheter beskjed om at de ikke har skipet i sine registre, og at det derfor er å anse som statsløst. Fartøyet har et mannskap på 35, bestående av fire spanjoler fra Galicia, peruansk kaptein og tretti indonesiske og thailandske besetningsmedlemmer.

 

Ifølge thailandske myndigheter deklarerte skipet at de hadde åtte kontainere med til sammen 182 tonn «kjempe-grouper» (Epinephelus lanceolatus). En inspeksjon av kontainere viste at de inneholdt 182 tonn tannfisk. Det er forventet at Thailand vil eksportere skipet ut til 200-milsgrensen og løslate det fra arrest, samtidig som det får forbud mot å anløpe Thailand for all framtid.

 

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.