Etter et snaut år har Fiskeriselskapet Bris AS på Lindesnes i Vest-Agder solgt den 35 meter lange tråleren Bris. Fartøyet som er bygget ved Karstensens Skibsværft A/S i Skagen, ble bygget i 2006 for et finsk rederi. Siden ble det solgt til Taiwan. Etter en lang periode i opplag ble det kjøpt av Bris Fiskeriselskap. I 2017 ble det så bygget om ved Karstensens Skibsværft A/S før det ble satt i fiske.

Etter årsskiftet er fartøyet kjøpt av Harald Taranger fra Torangsvåg i Austevoll. Den er registrert med avgrenset nordsjøtrål, kystreketrål Sør 11 meter og over med faktor 1 og strukturkvoter for kystreketrål med samlet faktor på 2,2. Harald Taranger har en eierandel på 55 prosent, mens Jakob Hatteland Holding AS eier 40 prosent og Erstad & Gullaksen AS fem prosent.

Dette er den andre reketråleren Harald Taranger kjøper. I januar i fjor kjøpte han, sammen med Birkeland Gruppen AS i Austevoll, Egersundstråleren Caprice. Den 27 meter lange tråleren ble levert av Vestværftet i Hvide Sande i 2014. Taranger har en eierandel på 50,1 prosent i tråleren, som har rettigheter bestående av avgrenset Nordsjøtrål, kystreke sør faktor 1, og strukturkvoter for reke sør med samlet faktor 5. I 2017 kjøpte Taranger også den 26 meter lange reketråleren Mersey av eiere i Rekefjord i Rogaland. Denne er solgt videre uten rekekvoter.

Harald Taraldsen har også eierandeler i den 69 meter lange pelagiske tråleren Magnarson, og han var største eier i den pelagiske båten Østanger, som ble solgt til Færøyene i 2017. Det ser nå ut til at frigjort kapital investeres i reketrål.