LO og arbeidsgiverne i Sjømat Norge står skulder ved skulder når de ber regjerings- og samarbeidspartiene om å ta norske arbeidsplasser i sjømatnæringen mer på alvor. Norge går glipp av tusenvis av arbeidsplasser på grunn av en alt for passiv holdning til næringen og behovet for bedre markedsadgang.

I et felles brev til de nye folkevalgte krever næringen en klarere og offensiv strategi for norsk fiskeri- og havbruksnæring. Brevet er signert LO, Fellesforbundet, NNN, Industri Energi og arbeidsgiverorganisasjonen Sjømat Norge.

– Sjømat er en av de få næringene som faktisk går godt og som opplever økende etterspørsel på det globale markedet. Likevel kunne situasjonen vært langt bedre. Vi er opptatt av partiene som skal samles om et regjeringssamarbeid må heie fram de næringene som har potensial for flere arbeidsplasser og økt verdiskaping, sier LO-sekretær Terje Olsson. Han har full støtte av Sjømat Norge som er den største arbeidsgiverforeningen for norsk fiskeri- og havbruksnæring.

– Sjømat er nettopp en slik næring. Alt i dag er dette en sektor som skaper 55.000 arbeidsplasser, men tallet kunne vært mye høyere, understreker Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

LO-sekretær Terje Olsson (t.h.) og adm.dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: AK/Sjømat Norge.

Det er spesielt kombinasjonen av tollsatser til de viktigste markedene og høyt norsk kostnadsnivå som gjør det mer lønnsomt å eksportere ubearbeidet fisk enn å foredle den her hjemme. Viktige grep for å snu dette er et langt mer offensivt arbeid med markedsadgang for norsk sjømat – inkludert vern om den viktige EØS-avtalen.

Beregninger viser at mange av de 20.000 arbeidsplassene i EU som baseres på foredling av norsk sjømat burde forblitt i Norge. Fisken bør leveres og produseres i Norge. Også de 200.000 tonn med fiskeavskjær som årlig kastes bør bringes på land slik at råstoffet kan øke verdiskaping og aktivitet langs kysten. Ystmark er enig i at politikerne har en jobb å gjøre for å stanse lekkasjen av verdifullt fiskeråstoff.

– Én konkret sak er å sørge for at fisk fra norske kvoter leveres til norsk industri. En annen er å sørge for å stanse råstofflekkasjen som skjer ved at mange tusen tonn med fiskehoder og slog går tapt fordi de kastes på havet. I sum er dette råstoffmengder som kan skape flere hundre arbeidsplasser her til lands. I tillegg er det mange nye arbeidsplasser knyttet til potensialet for økt høsting og produksjon av sjømat vi har i Norge. Når en eventuell regjeringserklæring nå skal skrives, må en legge til rette for at dette potensialet kan utnyttes på en riktig måte, påpeker Olsson.

Nesten all fisk fra Norge, fangstet eller produsert i havbruksnæringen, blir eksportert. Om lag 95 prosent av volumene selges til over 150 land verden over. I tillegg til god forvaltning og gode handelsavtaler med lave tollsatser for norsk fisk, er også gode transportløsninger et prioritert område.

– Ingen har det så travelt som en fersk fisk! Tonnevis med sjømat skal transporteres til markedene i Europa og andre steder. Vi trenger derfor effektive transportløsninger på vei, bane og båt, sier Ystmark.

Satsningen på samferdsel handler i Norge handler derfor ikke bare om transport av personer, men at norsk industri i vårt langstrakte land må ha gode og kostnadseffektive transportløsninger for å få produktene ut til markedene.

– Norge har fantastiske muligheter så fremt vi gjør de rette grepene, og vi er opptatt av at politikerne ser dette. Derfor er det viktig at vi kan stå sammen med arbeidstakerne i vår melding til de politiske partiene, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.