DEL

Tidlig i går morges ba den finsk registrerte fiskebåten F/V Zeeland om assistanse etter at den begynte å ta inn vann rundt 20 nautiske mil fra den britiske kyst, sørøst av Portland Bill. Fartøyet, et synkende vrak, er etter det Kystmagasinet.no ikke flagget til Finland eller så seiler fartøyet med falske papirer.


( 19.11.2008 )

[raw]

Kystvakten i Portland ga melding til fartøyer i området om å assistere. Slepebåten Vengeance var i nærheten og la seg i stand by ved fiskefartøyet i påvente av at redningsfartøyet Weymouth skulle ankomme med livbåt og pumper.

 

Det viste seg raskt å bli kommunikasjonsproblemer. Mannskapet på båten som hadde finsk flagg besto av tre indonesiere som ikke snakket engelsk. Hjelp måtte skaffes fra en britisk translatørtjeneste som snakket med mannskapet og fikk overlevert instruksjoner.

 

Fartøyet ble eskortert til havn i Portland hvor britiske skipsfartsmyndigheter kom om bord i båten. Ifølge det som til nå har blitt offentliggjort var den finskregistrerte fiskebåten på vei fra Nederland til Sør-Amerika.

 

– Båten sendte i utgangspunktet ut nødmelding. Kystvakten reagerte og ga dem den forespurte assistansen. Andre offentlige etater foretok sine inspeskjoner i Portland havn. Fartøyet er nå gitt seilingsforbud da det er i en ekstremt dårlig sikkerhetsmessig forfatning. Det er en rekke mangler. De viktigste manglene er at skroget er lekk, mangelfullt redningsutstyr, mangel på brannslukningsutstyr. Vi må sørge for at livene til sjømenn ikke settes i fare av fartøyer som ikke er sjødyktige, sier Mel Paddock i det britiske sjøfartstilsynet sin inspeksjonsavdeling.

 

Det finnes etter det Kystmagasinet.no erfarer ikke noe fisk fiskefartøy med navnet Zeeland. Derimot er det et nederlandsk fiskefartøy registrert i byen på 189 gmt bygget i 1968 som heter Zeeland. Et bilde britiske myndigheter har offentliggjort av fartøyet i havn i Portland tyder også på at dette neppe er noe fartøyet brukt i finske fiskerier. Att mannskapet er indonesisk tyder også på en forbindelse til Nederland som har tette bånd til sin tidligere koloni. Å velge finsk ”bekvemmelighetsflagg” er I det minste svært uvanlig. At det på bildet fra britiske myndigheter kan se ut som om det er parkert to eller flere biler på dekk kan også tyde på at fartøyet neppe skulle på fiske i Sør-Amerika.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.