DEL

Er det vilje til å seile litt ekstra, kan det fortsatt være plass å få i tørrdokk i sommer. Er det ledig tid i høst, så varer også sommeren litt lengre i Syd-Danmark. Ett av verftene som nå satser på å skaffe seg flere kunder er danske Marstall Værft.


( 12.06.2013 )

[raw]

– Vi har allede en del norske fraktebåtrederier, og spesielt er det rederier på Vestlandet som kommer til oss. Men vi vil gjerne ha fiskefartøyer også, sier verftssjef Poul Sækmose til Kystmagasinet. Marstal er en liten by lengst syd i Danmark, nær grensen til Tyskland.

 

– Ifølge Sækmose er Marstal en gammel skipsfartsby. For hundre år siden var det 350 lasteskip som hadde byen som hjemmehavn. De ble betjent av syv skipsverft. Nå er det bare Marstall Værft tilbake.

 

– Vi har god tilgang på fagfolk, enten det hjelder stålarbeider, maskinmekanikere, overfaltebehandling, elektrisk eller elektronikk. Vi har faktisk hele tre seilmakere i byen, forteller Sækmose, som legger til at verftets 30 ansatte dekker de fleste fagområder. Trengs det flere fagarbeidere, hentes de lokalt, og om nødvendig fra Polen. Marstal Værft vet, som alle andre i bransjen, at det alltid vil være en balanse mellom kvalitet og pris:

 

– Konkurranse kommer vi ikke utenom. Norske verft presses av høyt lønnsnivå i olje- og gasssektoren, mens vi helt motsatt presses av lave priser ved andre Østersjøverft, fra Polen og østover. For å være ytterligere konkurransedyktig, og ikke bli hindret av dårlig vær, har vi montert en telthall på flytedokken. Det gjør at vi kan sandblåse og male uansett vær, sier Sækmose.

 

Marstal Værft kan ta fartøyer opp til 3.500 tonn i flytedokken. I tillegg har de beddinger for litt mindre fartøyer. Verftet er en del av konsernet Petersen Sørensen, som også har en flytedokk i Svendborg, ikke langt fra Marstal. Årlig dokkes rundt femti fartøyer. Nå der håpet å plusse på med noen norske fiskefartøyer.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.