DEL

Danske auksjoner sviktes av norske fartøyer. I årets første fire måneder er det levert 3460 tonn sild og 1380 tonn annen fisk i danske havner. For mange arter er det et dramatisk fall i kvantum, viser tall fra det danske fiskeridirektoratet.


( 01.06.2011 )

[raw]

Mens norske båter i første tertial 2009 leverte 14,5 tonn kreps i Danmark, falt kvantum til 8,7 tonn i samme periode i fjor og bare ett tonn i år.  Breiflabb er ned fra 77,7 tonn i 2009 til 57,4 tonn i fjor, og bare 33,8 tonn i år. Enda verre er tallene for hyse. Det ble i første tertial 2009 levert 127,9 tonn. I 2009 var kvantum falt til 40,8 tonn, og i år er det ytterligere ned til 32,4 tonn.

Torsk er prosentvis mindre ned enn mange andre arter. I 2009 var landet kvantum 513,7 tonn, i fjor 363,9 tonn og i år 320,4 tonn. Danske auksjoner har i flere år arbeidet hardt for å trekke til seg norske seifangster. I 2009 ble det i første tertial landet 916,3 tonn. Dette økte til 1091,6 tonn i fjor, før det i år har falt til 895,2 tonn.

Fallende norske sildekvoter har også redusert behovet for å gå til Danmark for å selge sild. Mens det i perioden ble levert 17.421 tonn sild, falt kvantum til 6749 tonn i fjor, mens det i år bare er levert 3460 tonn sild.

Fisk levert i Danmark av norske fartøyer jan.-feb. 2009 – 2011

Art

Jan – Apr. 2009

Jan – Apr. 2010

Jan – Apr. 2011

Kilo levende vekt

Kilo levende vekt

Kilo levende vekt

Blekksprut/Akkar

1.070

764

458

Brosme

5.897

1.723

1.243

Glasshvar

1.388

374

124

Steinbit

1.448

1.682

657

Breiflabb

77.678

57.408

33.801

Kveite

3.633

1.860

680

Hvitting

4.867

6.181

3.100

Sjøkreps

14.469

8.724

1.035

Knurr

775

1.111

.

Hyse

127.919

40.793

32.419

Lysing

52.972

22.420

39.545

Lange

67.554

40.772

30.869

Lyr

10.571

8.491

1.892

Sei

916.285

1.091.558

895.247

Rødspette

3.713

26.240

210

Smørflyndre

16.437

7.791

5.337

Torsk

513.662

363.900

320.414

Hvit/flatfisk totalt

1.830.354

1.692.335

1.380.173

Sild

17.421.456

6.749.019

3.459.824

Totalt*

19.251.810

8.441.354

4.829.997

*Inkluderer flere arter levert i kvantum under 1000 kilo i de aktuelle årene. Kilde: Fødevareministeriet/Fiskeridirektoratet, Danmark. Bearbeidet av Kystmagasinet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.