Fiskeriene utenfor kysten av Tunisia svikter. Til den britiske avisa The Guardian forteller fiskeren Hafed Fayal at det for få år siden var normalt med en dagsfangst 300 kilo, verdt cirka 900 kroner. Nå er han heldig om han klarer å få 35 kilo fisk verdt cirka 450 kroner. Det hjelper lite at prisene på fisk har gått kraftig opp når det ikke kompenserer for reduserte fangster.

– Vi pleide å gå ut fire til ti sjømil for å fiske, forteller en annen fisker. Nå må vi mye lengre ut, – noen ganger hele 150 sjømil for å få fangst. Det som før var ett døgn på havet, blir nå til tre eller fire døgn, forteller fiskeren.

For mange fiskere har smugling av varer, og også smugling av mennesker blitt en ny fristende inntektskilde. Det er kort vei fra Tunisia både til Italia og Malta. Fiskere, som ofte bruker små fartøyer beregnet for seks personer, brukes til å smugle flere dusin mennesker. En enkelt tur kan gi en inntekt på nesten 20.000 norske kroner, får The Guardian opplyst.