Norsk eksport av laks- og ørret til Canada sank dramatisk i fjor. Mye tyder på at miljøgrupper i landet har lykkes i sine svertekampanjer. Disse rammer ikke bare laks, men også fisk som atlantisk kveite. Kanadiske forbrukere kjøper mindre kveite enn tidligere.


( 01.02.2011 )

[raw]

Årsaken er i følge Tom McLane i Goldwater Seafoods i Halifax på New Foundland at organisasjonene Ocean Wise og Sea Choice advarer kanadiske forbrukere mot å spise kveite, opplyser FIS.com. Mye tyder på at effekten av kampanjene nå også har begynt å merkes på norske produkter.

 

Den norske sjømateksporten til Canada falt fra 194 millioner kroner til 165 millioner kroner i fjor. Norsk eksport laks til Canada falt fra 117 millioner kroner til 93 millioner kroner i verdi. Kvantum laks rund vekt er i redusert fra 3159 tonn til 2056 tonn. Bare Bulgaria og Libanon hvor eksporten utgjør noen få hundre tonn falt like mye i kvantum som Canada. Mye kan tyde på at miljøorganisasjonene sin kamp mot oppdrettslaks har hatt en kraftig effekt på norsk laks i Canada. Ørret som eksporteres i mindre kvantum synes også å være rammet. Fra 2009 til i fjor falt eksporten fra 238 tonn til 39 tonn.

 

Torsk har kommet seg mer uskadd gjennom kampanjene. Eksporten av torsk til Canada økte fra 251 til 651 tonn, mens hyse økte fra 561 til 837 tonn. Det er bare Ocean Wice som advarer mot torsk og hyse generelt. Sea Choice har begrenset advarselen til å gjelde torsk og hyse fra canadiske og amerikanske farvann. Det kan forklare at det er laks og ørret som synes rammet av kampanjene.

 

Ocean Wise har sitt utspring fra Vancouver Aquarium. Ifølge Ocean Wice har de nå inngått partnerskap med 350 bedrifter med 2800 utsalgssteder i Canada. Partnerne er restauranter, fiskehandlere, grossister, kokkeskoler, universiteter, sports- og fritidssentre. Når noen blir partner blir de bedt om å fjerne en art, som Ocean Wise mener er truet, fra sine menyer eller produktlister.

 

40 restauranter har fjernet sorte tigerreker, 34 rockfish, 24 tunfisk, 18 steinkrabbe, 18 akkar, 17 kamskjell, 16 laks, 16 tunge og 15 regnbueørret fra sine menyer. Både oppdrettslaks og oppdrettstorsk, samt vill atlantisk torsk er fiskearter forbrukerne anbefales å unngå.

 

Sea Choise har delt sjømat inn i tre kategorier. Grønt som de anbefaler forbrukerne å spise. Gult som gir grunn til skepsis og rødt som ikke bør spises. Norsk laks står på organisasjonens rødliste. På rødlisten står også patagonsk tannfisk og stillehavslaks. Det foregår ifølge miljøsertifiseringen til Marine Stewardsship Council (MSC) bærekraftige fiskerier etter begge. Dette gjør Sea Choice oppmerksom på. De advarer likevel mot konsum av disse artene.

 

Sea Choise sin Rødliste
(Må ikke spises)
Patagonsk tannfisk (globalt)
Muslinger: Arctic surf, Quahog, skjellskraping (Canada atlantisk)
Torsk: Atlantisk, (Cananda, USA atlantisk)
Krabbe: Konge, (Internasjonalt utenom USA), Jonah (Canada atlantisk)
Flyndre/Tunge, trål (USA atlantisk)
Blåkveite, (Canada atlantisk)
Hyse, trål (Canada, USA atlantisk)
Kveite: Atlantisk trål (USA atlantisk)
Lobster: Spiny (Brasil)
Orange roughy (globalt)
Rockfish: alle arter, trål (Canada, USA)
Kamskjell: Sea skjellskraping (Canada Atlantisk)
Hai: alle arter, (globalt)
Reker, (Internasjonalt unntatt USA)
Sverdfisk, line (Canada atlantisk, Internasjonalt unntatt USA)
Tunfisk Albacore, line (globalt unntatt Hawaii)
Tunfisk blåfinnet, (globalt)
Tunfisk gulfinnet/Bigeye longline (globalt untatt USA Atlantisk)

Oppdrett:
Reker: Tiger, Hvite (Vannamei( (Internasjonalt unntatt USA)
Atlantisk laks (globalt)
Tilapia (Kina og Taiwan)

 

Sea Choice sin Gule liste:
(Bør ikke spises)

Muslinger: Softshell, Quahog, håndplukket (Canada atlantisk)
Stillehavstorsk, (Canada, USA Stillehavet, Alaska)
Krabbe: Rock (Canada atlantisk)
Krabbe: Snø (Canada, atlantisk, Alaska)
Krabbe: Blå (USA atlantisk)
Krabbe: King (Alaska)
Hyse, line (Canada, USA atlantisk), trål (Canada atlantisk)
Kveite: Stillehav, Atlanterhav, line (Canada Stillehav- og atlantisk)
Sild: Atlantisk (Canada og USA atlantisk)
Lingcod (Canada, USA)
Hummer: Amerikansk hummer (Canada atlantisk)
Laks: Stillehavs, alle arter. (Canada Stillehav)
Reker: Nordlige trål (Canada og USA Atlantisk)
Reker: Rosa trål (USA Gulf of Mex, US S Atlantisk)
Tunge: Stillehav (Canada og USA Stillehav)
Akkar: Alle arter (global untatt langfinnet USA Atlantisk)
Tunfisk, gulfinnet og bigeye. Dorg/stang (Hele verden unntatt USA Atlantisk) line (USA Atlantisk) , handsnøre (Hawaii)
Tunfisk: Albacore og Skipjack line (Hawaii)

Oppdrett:
Pangasius, Basa, Swai (Internasjonalt)
Shrimp/Prawn: Hvite vanamei (USA)
Ørret: Regnbue, oppdrett i merd (Canada)
Tilapia (Sør- og Mellom Amerika)

[/raw]