DEL

Det bestilles fortsatt et og annet oljerelatert fartøy. Men det er fullstendig ordretørke for større fiskefartøyer. De aller fleste store verft har de siste årene satset på oljerelaterte skip. Bygging av fiskefartøyer har kommet i skyggen.


( 09.12.2008 )

[raw]

Mens det på midten og slutten av nittitallet ble levert et større antall store fiskefartøyer både til norske, irske, britiske og islandske redere, er det nå lenge mellom hver ordre. Solstrand Havyard gikk nylig konkurs. Men boet ble tatt over av eierne som la ny kapital på bordet og fortsatt byggeoppdragene ved verftet, som omfattet blant annet fire fiskefartøyer.

 

Konkurs etter 90 år
Tidligere i år gikk Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk, som hadde etablert et nytt verft i Kvinesfjorden, dundrende konkurs. Et verft med tradisjoner innen bygging av fiskefartøyer og andre båter helt tilbake til 1918 var med et pennestrøk historie. Palmer Johnson Yacht AS kjøpte restene for 15 millioner mot å fullføre noen byggeoppdrag før verftet blir brukt til bygging av yachter. Den finansielle uroen i verden får mange til å spørre om det vil bli noen bygging av yachter.

 

Noen få ordrer her og der
Ved det andre verftet i Flekkefjord, SIMEK, har britiske Lunar Fishing Co. Ltd den kombinerte ringnot/pelagiske tråleren Lunar Bow under bygging. Den leveres om få uker. Deretter er det ingen fiskefartøyer i ordrebøkene.

 

Ved Larsnes Mekaniske Verksted bygges det 115 fot store fiskefartøyet Solværskjær for Seiland Kystfiske AS. Fartøyet skal leveres i februar neste år. Det samme verftet skal også levere en brønnbåt til Rohav AS neste år.

 

Flest nybygg til fiskeri har Hayvard AS ved det tidligere nevnte verftet Solstrand AS i Tomrefjord. En tråler skal leveres om få uker til islandske Thormodur Rammi-Sæberg Ltd. Samme rederi skal ta over en tråler til i april. I september leveres fabrikktråleren Prestfjord til Prestfjord AS og i mars 2010 skal reketråleren Olympic Prawn overleves til Olympic Shipping. Halvparten av nybyggene som er under bygging ved verftet i Tomrefjord er fiskefartøyer.

 

  

Olympic Prawn som skal leveres av Havyard i 2010 er en av to store norske trålere under bygging. Den andre er Prestfjord som bygges samme sted. Illustrasjon: Skipsteknisk AS.


 

Islandsk usikkerhet
Til nå har det ikke kommet ut noen meldinger som tyder på at de islandske kjøperne kan ha problemer med finansieringen av fartøyene som følge av bankkollapsene på Island. Flere andre fiskeriprosjekter rundt om i verden har stoppet opp som følge av at blant annet den svært fiskeriorienterte banken Glitnir måtte kaste inn kortene.

 

Samtidig som det er tilnærmet fullstendig tørke for nye fiskebåtkontrakter, ser det ikke mye bedre ut når det gjelder forsyningsskip og andre spesialfartøyer til oljevirksomheten.

 

Sitter på gjerdet
Usikkerheten rundt oljeprisen og krisen i finansnæringen får mange skipsredere til å sitte på gjerdet. Bestillinger av nye offshoreskip blir utsatt. Dessuten har skipsverftene velfylte ordrebøker til langt ut i 2011 og trenger dermed litt tid til å svelge unna.

 

Langsiktige fastpriskontrakter har ført til økonomiske problemer hos flere skipsverft. Skipsmegler Arne Wendelbo Aanesen i meglerfirmaet RG Hagland i Haugesund sier til Stavanger Aftenblad at stansen i nykontraheringer av skip ikke er enestående for verken norske verft eller når det gjelder offshorefartøyer. Dette ser vi i hele skipsfartsnæringen. Det spesielle for offshorebransjen er at utleieratene for skip for øyeblikket er rekordhøye. Det er dessuten lite som tyder på at etterspørselen etter nye offshorefartøyer vil avta vesentlige i tida framover, sier Wendelbo Aanensen.

 

Tre inn i eksisterende kontrakter
Finansieringsproblemer kan medføre at rederier må kaste inn kortene og løpe fra allerede inngåtte kontrakter. Derfor sitter en del rederier, som trenger ny tonnasje, på gjerdet og venter for å se om de kan spare penger ved å tre inn i en brutt nybyggingskontrakt. Med svært få fiskefartøyer under bygging er det liten grunn for fiskebåtredere å vente på at den enes død skal bli den andres brød.

 

Mens det bygges ganske mange nye sjarker og mindre fiskefartøyer, er det lite som tyder på at det vil bli noe rush av nybyggingskontrakter innen fiskeri de nærmeste årene. Det er som vist i en annen artikkel i dette magasinet svært mange brukte fiskefartøyer til salgs. Selv om nye utslippsregler gjør at det kan være rimeligere å operere et nytt fartøy, kan også mye gjøres for å forbedre brukte fartøyer.

 

Økte kvoter kan gi nye ordrer
De største mulighetene for norske verft ligger antakelig i Storbritannia, Irland og Færøyene. Økte makrell- og sildekvoter har gjort at flere redere derfra har vurdert å selge eksisterende fartøyer. Men finanskrisen har antakelig skutt muligheten for fornying minst et par år frem i tid. I tillegg har utenlandske redere i stadig økende grad fått smaken på å bestille skip fra Chile, Kina og andre land.

 

Flekkefjord Slipp og Mekaniske Verksted er historie. Hellesøy Verft kastet kortene for flere år siden. Havyard Solstrand fortsetter tross konkurs. Men det skal ikke mange årene med ordretørke til før det blir få tradisjonelle fiskebåtverft tilbake. Et av de andre store verftene innen fiskefartøyer er Eidsvik Skipsbyggeri i ytre del av Hardangerfjorden. Det er flere år siden de fikk en ordre. Men på forsiden av hjemmesiden viser de nostalgisk to pelagiske trålere på kolmulefiske, begge bygget ved verftet. Om det blir flere vil tiden vise. I fjor tapte verftet 31 millioner på en omsetning på 137 millioner. Eierne tilførte ny kapital. Det tyder på at de tror gode tider vil komme.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.