Pelagiske fiskerier har fått en svært dårlig start på året, og lite tyder på bedring i løpet av året. Det er kraftig nedgang i priser for de fleste pelagiske fiskeslag, og fallende kvoter gir ikke som de burde, høyere priser.


( 24.02.2013 )


[raw]

Per 18. februar er kvantum er ned 20,5 prosent, fra 381.569 tonn til 303.513 tonn. Men fallet er enda sterkere målt i verdi. Total verdi av landet pelagisk fisk er 1,367 millioner kroner, mot 2,167 millioner i fjor. Det er en nedgang på i verdi på cirka 800 millioner kroner, eller 37 prosent.

 

Ett lyspunkt er prisene for råstoff til fiskemelproduksjon. Mens det i fjor ble betalt i snitt 1,70 kroner per kilo er snittet i år 2,41. En har også den situasjon at kolmule per 18. februar var betalt bedre som råstoff til mel enn ved levering til konsum. Fiskemelfabrikkene betalte for de første fangstene 2,08 kroner, mens det ved levering til konsum bare er oppnådd 1,79 kroner.
For pelagisk fisk levert til konsum er prisene generelt svake. Kolmul er ned ra 2,69 kroner til 1,79 kroner. Makrell er ned fra 10,53 kroner til 7,81 kroner, mens Nordsjøsild er ned fra 5,57 kroner til 4,05 kroner og NVG-sild ned en krone fra 6,03 kroner til 5,03 kroner.

 

På den positive siden er lodde som betales bedre i år. Islandslodde er isnitt betalt 2,84 kroner ved levring til konsum, mot 2,23 kroner i fjor. Barentshavslodde er opp fra 1,86 kroner til 2,43 kroner per kilo.

 

Med nesten 100.000 tonn økning i kolmulekvotene fra i fjor og 15.000 tonn større kvote for Nordsjøsild, er det mulig at dette, sammen med økte priser på lodde, vil kunne kompensere noe for effekten av et kratig fall i pris på makrell og sild. Men med 47.000 tonn mindre makrell og 120.000 mindre NVG-sild vil økte priser på lodde ikke på langt nær kompensere for tapte inntekter på NVG-sild og makrell. Mye tyder på at 2013 kan bli et meget magert år for den pelagiske flåten.

[/raw]