Verftet MEST i Torshavn på Færøyene skal bygge om supplyfartøyet Viking Athene til avlusningsfartøy.

Det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost har kjøpt supplyfartøyet av det norske rederiet Eidesvik Offshore ASA. Viking Athene har største lengde på 73,4 meter og bredde på 16,6 meter.

Ombyggingsppdraget ble vunnet av MEST i konkurranse med sju andre skipsverft. Nå skal alt treverk og stål fjernes fra dekket. Deretter skal det installeres et FLS avlusningssystem, levert av norske Flatsetsund Engineering AS på Frei i Kristiandsund. Det skal også installeres fire kraner, levert av Melcal. I tillegg skal det gjøres en del endringer og tilpasninger i overbygget og på styrhuset. Når fartøyet settes i drift får det navnet Bakkanes.

Dette er det andre supplyskipet Bakkafrost kjøper og konverterer til servicefartøy for selskapets oppdrettsanlegg på Færøyene og i Skottland. I 2016 kjøpte de supplyfartøyet Havila Princess, et søsterfartøy til fartøyet som nå er kjøpt. Dette fartøyet, som også ble bygget om ved MEST, heter nå Martin.