Er du blant dem som studerer kjølediskene hver gang du er på butikken, kan du knapt ha unngått og se røykelaksen med den sorte plastemballasjen og gullskriften. Sotra Seafood er et sterkt merkevarenavn, ikke bare i Norge, men også ute i den store verden.


( 20.04.2012 )


[raw]

Firmaet bak de røykte kvalitetsproduktene er Sotra Fiskeindustri AS, som har et stort, hypermoderne produksjonsanlegg på Sotra utenfor Bergen, på vestkysten av Norge.

Det er ikke bare god markedsføring som har gjort den røykte laksen og ørreten viden kjent. Salte- og røykeprosessen er bygd på lange og gode tradisjoner, noe som har gitt utsøkt smak og topp kvalitet på produktene. Det har blant annet gitt Sotra Fiskeindustri AS flere topplasseringer i Norgesmesterskapet i røykt og gravet laks.

Fra røykeriet. Her blir laks og ørret ”sliced” og pakket i porsjoner.

 

Produktene deres er i dag å finne hos de fleste store matvarekjeder i Norge. I Coop er produktene markedsført under matvarekjedens eget merke, Havets Fisk, mens Sotra Seafood preger emballasjen hos Rema, Rimi og de andre store matvarekjedene. Produsenten var de første som brukte såkalte ”gullbrett” som underlag for sine røykte produkter. Sammen med gullskriften utenpå plastemballasjen gir det et eksklusivt preg på en eksklusiv vare.

Startet med ørret
Kystmagasinet har møtt en av gründerne bak suksessen fra Sotra, administrerende direktør Kjell Inge Eide (52) i Sotra Fiskeindustri AS, som i dag er den største privateide arbeidsplassen i Sund kommune. Han startet sin karriere allerede i 1980. Å røyke fisk hadde han lært av sin bestefar, og Kjell Inge han mente det var mulig å gjøre business av dette. I starten dro han rundt til de mange som oppdrettet ørret i ferskvann på Sotra, hentet fisk og dro hjem og saltet og røykte. Produktene slo an blant folk, og aktiviteten tok seg opp. Han etablerte etter hvert Sotra Seafood på Tofterøy, fortsatt kun med produksjon av røykte produkter fra ørret, oppdrettslaks og villfanget laks tatt på drivgarn vest av hjemmeøya.

Fra røykeriavdelingen.

Aktiviteten ble etter hvert flyttet til dagens lokalitet, (1988) i Porsvika, noen steinkast fra Glesvær, helt sør og vest på Sotra, 40 minutters biltur fra Bergen. Selskapet Sotra Fiskeindustri AS ble etablert, og i begynnelsen leide de lokaler hos Fiskesalgslaget, som senere gikk overende. Sotra Seafood ble beholdt som merkenavn for de røykte produktene. I 1990 kjøpte de anlegget og bygningsmassen. Aktiviteten ble samtidig utvidet til også å omfatte lakseslakteri. Kundene var de mange lakseoppdretterne i området. I 2000 bygde de ny kjøleterminal, og fem år senere ble slakteriet bygd om.

Coast Seafood AS, en av de store (traderne) sjømateksportørene i Norge, var også etablert i Porsvika. De hadde egen produksjon av røykte produkter. Etter hvert ble det etablert et nærmere samarbeid mellom de to selskapene, som innebar at Sotra Fiskeindustri AS overtok røykeriet deres, samtidig som Coast Seafood kjøpte seg inn i selskapet med 23 prosent eierandel. Dette samarbeidet har fungert godt, og i dag er det Coast Seafood som står for salget av det meste av det som produseres av rund laks og laksefilet.

Større utbygging
I 2010 foretok Sotra Fiskeindustri AS en større ombygning/utbygging ved anlegget i Porsvika, som innebar en helt ny og topp moderne filetlinje i egen hall. De installerte det nyeste og mest moderne av maskinelt utstyr, blant annet den siste filet- og trimmelinjen til Baader. Hele prosessen er i dag så automatisert som det er mulig å få det, uten at kvaliteten på produktene blir forringet av den grunn. Ved dette anlegget kan de produsere 25 tonn filet (pre-rigor) i løpet av ett skift, og det går under to timer fra den sprellende laksen hentes opp fra merden til fileten ligger ferdig, vakuumpakket i emballasjen.

Her mates fisken inn i en Baader 580, sløye, og trimmemaskin, og på båndet kommer den ferdige fileten ut.


 

-Vi har i år budsjettert med totalt 20.000 tonn laks fra slakteriet, 4.000 tonn produsert filet og 1.400 tonn røykte produkter fra anlegget vårt. Vi har avtale med Blom Laks på slakting av deres produksjon på rundt 9.000 tonn laks, samt flere andre oppdrettere. Selskapet er i dag en av de svært få uavhengige lakseslakteriene i Norge, slår Kjell Inge Eide fast, som legger til at han håper det blir slik i fremtiden også.

Eventyrlig utvikling
Sotra Fiskeindustri AS har opplevde en eventyrlig utvikling, med jevn vekst fra den ”spede barndom” og frem til i dag. For ti år siden var det 60-70 personer som hadde virksomheten i Porsvika som sin faste arbeidsplass, mens de i dag er rundt 140. I 2006 hadde selskapet en omsetning på 85 millioner kroner. I 2010 økte omsetning med hele 100 millioner kroner, blant annet som følge av den nye filetlinjen. I fjor hadde Sotra Fiskeindustri en rekordomsetning på 295 millioner. Resultatet var også godt, uten at Eide vil gå nærmere inn på hvor stort overskuddet var.

Det blir også foretatt litt trimming manuelt, av flittige hender.


 

Da vi besøkte anlegget i Porsvika var det hektisk aktivitet overalt, også utenfor, hvor trailere nærmest sto i kø for å hente fisk. Fisken vandrer rundt på transportbånd, fra den ankommer slakteriet og til den ligger i kartonger, ferdig stablet på paller, klar for forsendelse. Det kan i den forbindelse nevnes at den tunge stablingen på pall er erstattet med en robot som gjør hele jobben. Dette er bare en av de mange investeringene som er gjort de siste årene, for å forenkle prosessene og gjøre produksjonen mer strømlinjeformet. 

Streng hygienekontroll
Slakteri og filetavdeling er selvsagt fysisk adskilt, og det er bare transportbåndet som forbinder disse rommene. Du må ut av en sluse og gjennom en ny for å forflytte deg fra en avdeling til en annen. Det gjelder også røykeriet som er i et adskilt bygg. Hygienekontrollen er streng, som den også må være når man skal produsere mat. Ved anlegget har de også stor frysekapasitet, rundt 50 tonn i døgnet.

Når det gjelder Sotra Fiskeindustri AS sine røykte produkter, er salget rimelig likt fordelt på hjemmemarkedet og utlandet. Omsetningen av røykelaks var i fjor på rundt 116 millioner kroner. Av dette kom 60 millioner fra eksport. De er inne i mange markeder. De viktigste er Australia, Midt-Østen og Italia. Det kan i den forbindelse nevnes at sistnevnte land i dag er det viktigste. Sotra Seafood sin røykelaks er å finne overalt i Italia, og de har fast avtale med åtte av de største supermarkedkjedenei landet. Sotra Fiskeindustri AS har i dag en markedsandel på 65 prosent av all røykelaks som selges fra Norge til Italia.

Ferdig vakuumpakket, fersk filet pakkes for eksport.


 

Ser lyst på fremtiden

-Vi ser lyst på utsiktene fremover for våre røykte produkter. Foreløpig har vi ikke merket så mye av de finansielle problemene og nedgangstidene i deler av Europa, heller ikke i Italia, slår Kjell Inge Eide fast. Det kan for øvrig nevnes at de har planer om å øke eksportandelen, og at de hele tiden er aktive når det gjelder nye, potensielle markeder. Selskapet vil også se på muligheten for produksjon og salg av nye produkter, men første etter at de er ferdige med en planlagt større utbygging, som Eide håper de kommer i gang med i løpet av året.

Det er roboter som tar seg av de tyngste løftene.


 

Det er i dag det sterkt begrenset plass rundt bygningsmassen, ikke minst for de mange trailerne som kommer for å hente fisk. Av og til står det seks-syv trailere eller flere i kø, og når det er vinter og snø, kan det være ganske kaotiske forhold ved anlegget. Sotra Fiskeindustri AS vil foreta en større utviding av det planerte området rundt bygningsmassen, samt sette opp en ny, ekstern kjøl og en hall for emballasje. Når denne utbyggingen er klar i løpet av neste år, blir bygningsmassen på totalt 9.000 kvadratmeter, pluss nevnte hall.

Anlegget sett fra sjøsiden.

[/raw]