DEL

Forskere ved Universitetet Malaysia Sabah på Borneo har klart å avle frem mangrovekrabber klekket i universitetets klekkeri.


( 08.11.2016 )

Mangrovekrabbe er en utsøkt delikatesse som det er stor etterspørsel etter i hele Asia. Til nå har oppdrett foregått ved oppfôring av små viltfangede krabber. Flere steder i Asia er bestandene av mangrovekrabbe nedfisket, og håpet er nå at tre år med forskning på Borneo skal resultere i at det lar seg gjøre å produsere krabbeyngel i klekkerier.

Det foregår flere tilsvarende prosjekter i Thailand og Australia. Det er mye som tyder på at gjennombruddet til forskerne på Borneo er det mest lovende så langt. En hunnkrabbe kan produsere opptil 1,3 millioner egg. På Borneo har de oppnådd en gjennomsnittlig overlevelse på 5 prosent, og har nå over 10.000 krabber som fôres opp til kommersiell størrelse.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.