– Det må til både en helhetlig og et langsiktig arbeid for å nå regjeringas mål om å få mer gods over på kjøl. Jeg har i dagens møte fått flere gode innspill til hvordan vi kan lykkes i det videre arbeidet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.


( 28.01.2011 )

[raw]

Fiskeri- og kystministeren hadde invitert representanter for både sjøtransport- og havnemyndigheter, rederier, transportbedrifter og vareeiere til dialogmøte. Formålet var å bli kjent med de ulike aktørenes tilnærminger og anbefalinger.

 

– Godstransport skal løftes høyere opp på agendaen i samferdselsdebatten. Tilbakemeldingene vil jeg ta med i det videre arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023, sier Lisbeth Berg-Hansen.

 

– For norsk næringsliv er transportkostnadene en utfordring. Som varslet i Nasjonal transportplan 2010-2019 styrker regjeringa sjøtransporten gjennom lettelser i gebyr og avgiftsbelastninga. Dette utgjør om lag 40 millioner kroner over de siste 2 årene. Parallelt med kutt i avgiftene har vi også gjennomført et loseffektiviseringsprosjekt, og endrede forskrifter om losplikt og losavgifter trådte i kraft 1. januar i år. Den samlede kostnadsreduksjonen for lostjenesten er anslått til ca. 29 millioner kroner, sier fiskeri- og kystministeren.

[/raw]