DEL

Streiken i statlig sektor kan lamme norsk sjømateksport. Foreløpig er det Fiskeridirektoratet og Kystverkets Lostjeneste som er hardest rammet. Fra torsdag morgen har Akademikerne varslet streik for 68 medlemmer i Mattilsynet. Også Tollvesenet kan rammes i større grad.


( 29.05.2012 )

[raw]

I Kystverket er nå 103 losbåtførere tatt ut i streik. Det rammer lostjenesten langs hele kysten. Det ligger nå fartøyer med losplikt fast i Oslofjorden, og flere fartøyer ligger i Skagerrak og venter på å kunne anløpe.

 

I Fiskeridirektoratet er 111 av 230 ansatte i Bergen tatt ut i streik. Ifølge direktoratet er ikke region og fiskerikontorene rammet. Resepsjonen i Bergen er stengt og det må regnes med forsinkelser i saksgang.

 

Mattilsynet var tirsdag formiddag ikke rammet av streik. Det pågikk fortsatt megling på overtid mellom Staten og fagforbundet Akademikerne. Det er ikke opplyst om på hvilken måte en streik vil ramme eksport og import.

 

Det er varslet en tredje opptrapping av streiken i offentlig sektor. Dette sammen med en streik blant ansatte i Mattilsynet kan raskt medføre store problemer for norsk fiskeeksport. I Tollvesenet er for øyeblikket 47 ansatte tatt ut i streik. Dette medfører ingen problemer for eksport av sjømat. Men det er forventet at etaten kan bli rammet hardere senere i denne uke. Det er foreløpig for tidlig å si om det vil ramme grensestasjonene på en slik måte at eksporten av sjømat stopper opp.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.