DEL

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund advarer mot sosial dumping etter å ha avdekket lønninger ned mot 90 kroner i timen.


( 05.05.2014 )

– Vi har samlet inn mye dokumentasjon som dokumenterer lønn ned i 90 kroner timen, sier Jarle Wilhelmsen, forbundssekretær i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) til Bergens Tidende.

 

Tirsdag forrige uke brøt de årets lønnsforhandlinger med arbeidsgiverne i fiskeindustrien, fordi de ikke ville gå med på en allmenngjøring av tariffavtalen.

 

Minste tarifflønn i fiskeindustrien ligger i dag på 157 kroner timen, men ved å bruke utenlandsk arbeidskraft er det flere bedrifter som lønner arbeiderne lavere enn dette. Den eneste måten å sikre at alle må betale samme lønn er å gjøre tarifflønna til en lovfestet minstelønn i hele bransjen, gjennom en såkalt allmenngjøring.

 

– Vi har ikke avvist allmenngjøring. Det vi har sagt er at vi er villig til å gå inn i forpliktende prosesser sammen med NNN for å få et ryddig arbeidsliv. Der er allmenngjøring ett av de mulige tiltakene, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

 

Riksmeklingsmannen har ikke satt opp et tidspunkt for meklingen, men det vil trolig skje i god tid før 1. juni. Da har riksmeklingsmannen normalt maksimalt 14 dager på seg til å få til en løsning før det eventuelt blir streik.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.