Coast Center Base AS (CCB) har tradisjonelt vært et lokomotiv innenfor riggvedlikehold, klassing og modifikasjoner. Til dette har de benyttet lokale leverandører og derved bidratt til etablering og vekst hos sine underleverandører. Strategisk ønsker CCB å utvide sitt tjenestespekter til også å omfatte maritime tjenester utenfor olje og gass næringen.

 

Som et ledd i dette har CCB signert en samarbeidsavtale med Frydenbø Industri for å sikre seg kapasitet og kompetanse innenfor motor og elektrotekniske tjenester. Frydenbø Industri har et sterkt fotfeste innenfor maritim industri gjennom sine fire lokasjoner langs kysten, spesielt region vest med hovedkontor på Hanøytangen vil kunne bidra med kompetanse og ressurser som styrker CCB sin satsing innenfor det maritime markedet.

Vi opplever at virksomheten innenfor Olje og gass er i ferd med å ta seg opp, og Frydenbø Industri ønsker å tilby sin unike kompetanse også innenfor dette markedet, og ser på CCB som den ideelle partner for videreutvikling av sitt tjenestetilbud.

Frydenbø Industri AS har siden starten i 1916 levert over 83.000 diesel motorer i det norske maritime markedet. Siden 1993 har selskapet samarbeidet med FPT, som er en av verdens største produsenter av dieselmotorer og leverer fulle fremdriftssystemer til mindre fartøy i det profesjonelle maritime markedet. Selskapet leverer også større fremdriftsløsninger gjennom vårt samarbeid med ABC og Baudouin.

Hovedaktiviteter for selskapet i dag er service og vedlikehold, samt leveranse av deler til den maritime næringen, og selskapet har hatt god vekst i aktiviteten de siste årene.

Coast Center Base AS er lokalisert på Ågotnes i Fjell kommune, 30 minutters kjøretur fra Bergen sentrum og Flesland flyplass. Selskapet har bygget opp betydelig kompetanse innenfor service- og forsyningstjenester, teknisk vedlikehold og havnedrift. Basen som omfatter totalt 900 mål, betydelig kai kapasitet uten vektbegrensning og med svært gode dybdeforhold.

CCB tilbyr service- og forsyningstjenester til petroleumsvirksomheten til havs og har nordsjøbassengets største subseamiljø med egen undervanns testbrønn. Selskaper leverer også Havneterminaltjenester til tradisjonell linjefart og vedlikeholdstjenester til skip og rigger

Intensjonen med avtalen er at partene sammen skal utvikle forbedrede konkurransedyktige tjenester innenfor det voksende maritime markedet, men også sikre kompetanse og kapasitet til å betjene en Olje og gass næring som vil trenge vedlikehold og oppgraderinger fremover.