Furuno Norge, Vico og Telko forener krefter for å skape nye produkt og tjenester innen maritim elektronikk.

Telko AS, som gjennom de siste 20 årene har utviklet og levert navigasjonsproduktene Telchart og Tecdis i sam  arbeid med Furuno Norge AS, omstrukturerer og gjør seg klar for fremtiden. Furuno Norge AS og Vico AS skyter inn mer kapital i Telko, og vil ha en eierandel på 25% hver i selskapet. Telko Holding AS vil etter dette kontrollere 30%, og IT Brekketoppen 20%. IT Brekketoppen eies av Knut Vidar Lauritsen, som overtok som administrerende direktør i Telko AS fra 1. oktober 2017.

Fra Furuno sitt hovedkontor i Ålesund.

Telko og Furuno Norge har fornyet sin eksklusive distribusjonsavtale for alle Telkos produkter i det norske markedet, der Furunos landsdekkende salgsog servicenettverk bestående av Vico og 43 andre forhandlere har vært en viktig del av suksessoppskriften. Internasjonalt vil Telko etablere egne distribusjonskanaler. Den videre utviklingen av selskapet vil ta utgangspunkt i de etablerte produktene, og videreutvikle kapasiteten innenfor e-navigasjon og digitale tjenester.

Telko AS har i dag 6 ansatte og har sitt hovedkontor på Tjøme. Selskapet ble etablert av Knut Hansen med løsninger innenfor telefoni fra 1974, og med sin interesse for maritim virksomhet var Telko blant de første som kunne tilby elektroniske kartsystem basert på skannede papirkart. Dette har utviklet seg videre til det vi i dag kjenner som TECDIS (The North Sea Standard).

Furuno Norge AS ble etablert i Ålesund i 1974, som det første internasjonale datterselskapet til japanske Furuno Electric Company Ltd. Selskapet har i dag 36 ansatte, og leverer produkter innen navigasjon, kommunikasjon, fiskeleting og automasjon til norske og russiske kunder.

Vico AS ble reetablert av dagens eiere i 1989, og har siden hatt et tett og godt samarbeid med Furuno Norge som er selskapets hovedleverandør. Vico var en av de første forhandlerne som monterte kartplotter fra Telko. Vico har 19 ansatte, og har sitt hovedkontor på Avaldsnes.