MMC First Process har signert kontrakt for bygging av nytt anlegg på Digernes. Med lokalisering i Fosnavåg og på Digernes vil MMC First Prosess være enda mer attraktiv for kompetente medarbeidere fra hele Sunnmøre.

En naturlig forlengelse av fusjonen er samlokalisering av Vigra og Sjøholt, og Digernes er et strategisk område i forhold til dette.

-Vi må få fullt utbytte av den viktige og gode kompetansen på tvers i fagmiljøene. I dag sitter fagområdene Kulde og Prosess litt for langt unna hverandre og det blir utfordrende å få til det samarbeidet vi ønsker. Derfor ser vi at det er svært hensiktsmessig å samle lokasjonene Vigra og Sjøholt under samme tak. For å kunne være den mest komplette og ledende leverandøren innen fiskehåndtering i markedet er dette et viktig steg videre, sier MMC First Process, administrerende direktør Petter Leon Fauske.

Det nye anlegget på Digernes vil romme 60 kontorer og har en stor felles produksjonshall. Det vil være god plass til de 50 ansatte på Vigra og Sjøholt, samt gode lokaliteter til samhandling på tvers av lokasjonene for øvrig. Bygget skal stå klart innen 01.10.2019. Ved MMC First Process anlegg i Fosnavåg arbeider det ca. 80 personer, og MMC First Process har i tillegg en serviceavdeling innen kuldefaget i Haugesund. Til sammen utgjør dette en slagkraftig organisasjon med unik kompetanse innen Handling, Prosess og Kulde til fiskeriog oppdrettsnæringen.