DEL

Kystmagasinet 1.15: Snadder og Snaskum AS i Rissa i Trøndelag har fått tillatelse av Statens Strålevern til å bruke laserpenn til å skremme bort ærfugl fra blåskjellanleggene. I 2006 overtok bedriften to lokaliteter, Fjørnestangen M-TV-305 og Røttingsnes M-TV-306, i Møre og Romsdal fra Nord-Vest Havbruk AS.


( 11.02.2015 )

Fra Fjørnestangen ble det høstet 65 tonn blåskjell i 2007 og 16 tonn i 2009. Siden det ikke er rapportert om drift siden da, fikk de varsel fra direktoratet om inndragning av konsesjonen. I klage på varselet forklarer Snadder og Snaskum AS at problemet har vært ærfugl. De har gått til «angrep» på anlegget fra høsten av og fortsatt til anleggene har vært snauspist utpå vinteren.

 

Nå er en løsning på ærfuglproblemet funnet. I klagen som resulterte i at de fikk beholde konsesjonen skriver de: Jeg viser til vedlagt tillatelse fra Statens Strålevern på bruk av laserpeker. Dette er helt nytt og er så vidt utprøvd med bra resultat i Verrasundet. Det har resultert i at vi nå har mer skjell i disse anleggene enn noensinne.

 

Våpenet som bedriften har fått tillatelse til å være i besittelse av (det står intet om bruk i tillatelsen) er en laserpeker klasse 3B med maksimal effekt på 500 mW og bølgelengde 532 n, (grønn). Når laserpekeren er anskaffet skal det meldes elektronisk til tilsynet. Generelle krav i forbindelse med godkjenningen er gitt i strålevernloven, strålevernforskriften og internkontrollforskriften.

 

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.