Det går nå en offentlig debatt i USA om innføringen av genmodifisert laks. Det amerikanske mattilsynet (FDA) har til behandling en søknad om godkjennelse av genmodifisert laks for konsum i USA. Blir genmodifisert laks godkjent, er det første genetisk modifiserte dyr som blir tillatt solgt til forbrukerne.


( 04.12.2013 )


[raw]

Med dagens merkeregler vil det være umulig for forbrukerne å vite om de kjøper GM-laks eller vanlig laks. Marine Harvest og WWF-Norge mener forbrukerne må få vite hva slags produkt de kjøper, og krever derfor at GM-laksen merkes om den blir kommersielt godkjent.
– Laks er etablert som et sunt, trygt og smakfullt produkt. En eventuell introduksjon av GM-laks er omdiskutert og kan svekke merkevaren laks. Marine Harvest støtter derfor ikke introduksjon av GM-laks. Skulle GM-laks bli godkjent for konsum, mener Marine Harvest at GM-laks må pålegges særskilt merking, sier konserndirektør kommunikasjon Kristine Gramstad.

– Det er viktig at oppdrett av laks skjer med minst mulig negativ påvirkning på miljøet. Vi vet for lite om miljøkonsekvensen av oppdrett av GM-laks. ASC (Aquaculture Stewardship Council) er et sertifiseringsprogram for ansvarlig havbruk og er den mest omfattende miljøstandarden som eksisterer for oppdrettsfisk. GM-laks kan ikke bli ASC-sertifisert da standarden ikke tillater genmodifisert laks på grunn av mulig negativ påvirkning på miljøet, sier leder for havmiljøprogrammet i WWF-Norge Karoline Andaur.

[/raw]