I tråd med VARD sin strategi og satsing innen havbruk, kjøpte konsernet i november 2016 Storvik Aqua. Selskapet har i over 30 år vært en internasjonal teknologileverandør innen fiskeoppdrett, og er kjent for utstyr og system til områder som biomassemåling, fôring og oksygenbehandling.


( 16.08.2017 )

Konsernet integrerer nå selskapet tettere mot miljøet ved skipsverftet Vard Aukra og konsernets øvrige spesialselskaper. En del av samordningen innebærer at Storvik Aqua i Sunndal og datterselskapene i Chile og Skottland skifter navn til Vard Aqua.

VARD kan nå tilby en helhet av produkter og system innenfor oppdrett; som brønnbåter, fôrbåter, servicebåter og flåter samt oppdrettsteknologi og løsninger med vekt på å bidra til bærekraftig og sunn forretningsmessig drift for oppdrettere, – enten det er ved kysten eller på havet, i sjø eller på land. Daglig leder i Vard Aqua på Sunndalsøra, Svein Arve Tronsgård sier:

-Vi gleder oss over å være en del av VARD sin satsing innen havbruk. Gjennom vår lange historie i denne næringen har vi opparbeidet en bred kompetanse og produktportefølje. Som del av VARD-familien og sammen med våre kunder har vi mye å bidra med for å sikre bærekraftig og lønnsom vekst i oppdrettsnæringen framover.

VARD er denne uka å treffe under AquaNor messen i Trondheim hvor konsernets produktspekter innenfor havbruk vil bli presentert. Nyansatt verftsdirektør ved Vard Aukra og leder for konsernets havbrukssatsing, Geir Larsen sier:

-Vi har sett frem til å presentere vår brede portefølje av fartøy, flåter, utstyr og løsninger på AquaNor. Her får våre besøkende anledning til å teste VARD sin unike og brukervennlige broløsning, bli kjent med vårt nye FishSense fôringssystem, biomassemåleren AkvaVision, og andre aktuelle løsninger.