I tråd med VARD sin strategi og satsing innen havbruk, kjøpte konsernet i november 2016 Storvik Aqua. Selskapet har i over 30 år vært en internasjonal teknologileverandør innen fiskeoppdrett, og er kjent for utstyr og system til områder som biomassemåling, fôring og oksygenbehandling.

Konsernet integrerer nå selskapet tettere mot miljøet ved skipsverftet Vard Aukra og konsernets øvrige spesialselskaper. En del av samordningen innebærer at Storvik Aqua i Sunndal og datterselskapene i Chile og Skottland skifter navn til Vard Aqua.

VARD kan nå tilby en helhet av produkter og system innenfor oppdrett; som brønnbåter, fôrbåter, servicebåter og flåter samt oppdrettsteknologi og løsninger med vekt på å bidra til bærekraftig og sunn forretningsmessig drift for oppdrettere, – enten det er ved kysten eller på havet, i sjø eller på land. Daglig leder i Vard Aqua på Sunndalsøra, Svein Arve Tronsgård sier:

-Vi gleder oss over å være en del av VARD sin satsing innen havbruk. Gjennom vår lange historie i denne næringen har vi opparbeidet en bred kompetanse og produktportefølje. Som del av VARD-familien og sammen med våre kunder har vi mye å bidra med for å sikre bærekraftig og lønnsom vekst i oppdrettsnæringen framover.

VARD er denne uka å treffe under AquaNor messen i Trondheim hvor konsernets produktspekter innenfor havbruk vil bli presentert. Nyansatt verftsdirektør ved Vard Aukra og leder for konsernets havbrukssatsing, Geir Larsen sier:

-Vi har sett frem til å presentere vår brede portefølje av fartøy, flåter, utstyr og løsninger på AquaNor. Her får våre besøkende anledning til å teste VARD sin unike og brukervennlige broløsning, bli kjent med vårt nye FishSense fôringssystem, biomassemåleren AkvaVision, og andre aktuelle løsninger.