Det er for tiden mange spennende planer for den nordlige delen av Bømlo. LOS-Gruppen er sentral i næringsutviklingen. For vel tre år siden overtok selskapet Wärtsilä sin skipsserviceaktivitet på Rubbestadneset. Nå er det storutbygging på gang i området. Holder tidsplanen vil hele området stå ferdig utbygget i 2020, med en enorm overbygget skipshall, en stor båtlift og et stort forskningssenter som sentrale elementer i den tradisjonsrike vågen.

Kystmagasinet har tatt en prat med Arne Mæland, tidligere leder for Wärtsilä sin skipsservice på Rubbestadneset, nå aktiv konsulent på en rekke områder, som nybygg og annet, samt arbeidende styreformann i LOS-Gruppen, som innbefatter LOS Elektro, LOS Marine og det siste tilskuddet, LOS Protec. Mæland tok oss med en tur til Rubbestadneset for å vise oss hvor de store utbyggingsplanene vil ta form. Den tradisjonsrike slippen innerst vågen vil bli en saga blott. Det samme vil den hele den sørlige delen av vågen, som kommer til å bli dekket til, fylt ut med masser og planert for næringsaktivitet.

Arne Mæland er godt fornøyd med at man nå satser på å utvikle området på Rubbestadneset. I bakgrunnen skip som er inne for service hos LOS Marine.

Kan løfte 800 tonn

Her på dette planerte området vil den store båtliften bli bygget, som vil kunne løfte opp båter på hele 800 tonn. Øst for noen skogkledde holmer i vågen kommer en svær, overbygget dokk for enda større skip. Dette blir en av Norges største i sitt slag med lengde på 150 meter, bredde på 35 meter og seilingshøyde på hele 50 meter. Dokken vil bli eid 50/50 av LOS-Gruppen og et nytt forskningssenter som vil bli bygget like sør for vågen. Kystmagasinet kommer tilbake med egen artikkel på dette spennende senteret, som vil bruke deler av dokken til testbasseng for ulike forsøk.

-Vi vil med denne dokken og båtliften dekke hele spekteret av båter, sier en fornøyd Arne Mæland, som har 40 års fartstid i Wärtsilä, nettopp her på Rubbestadneset. Han synes det er fantastisk at det lokale næringslivet satser frisk mot fremtiden, og på utvikling og vekst. Siden LOS Marine med sine 50 ansatte overtok skipsservice til Wärtsilä, har aktiviteten og driften vært stabil, men uten vekst. Man har likevel klart å få overskudd hvert år. De siste årene har det vært gjort mye på veifronten på Bømlo, og det går i dag en tofelts, flott vei helt frem til Rubbestadneset. Dermed ligger alt til rette for videre næringsutvikling, mener Mæland.

Ytterste delen av vågen på Rubbestadneset. Bak denne hallen ligger dagens flytedokk.

Litt av dagens anlegg.

Dekkes med solceller

Planen til LOS-Gruppen er å få utbyggingen av området på Rubbestadneset godkjent av kommunen innen juni neste år, med byggestart kort tid etterpå, og ferdigstillelse i løpet av 2020. Arbeidet med det nevnte forskningssenteret vil etter alt å dømme bli igangsatt tidligere. Begge bedrifter vil ha fokus på miljø og det som etter alt å dømme blir en mer elektrifisert fremtid, og både forskningssenteret og den svære skipshallen vil bli dekket med solceller, og vil bli en netto produsent av strøm.

Med i planene for Rubbestadneset er også en opprustning av den eksisterende bygningsmassen i den tradisjonsrike vågen. Arne Mæland er godt fornøyd med planene for utvikling og vekst, og at LOS Marine etter ferdigstillelse vil stå langt bedre rustet i kampen om oppdragene for klassing, service, ombygginger og reparasjon av ulike typer skip. Det gjelder ikke minst fiskeflåten, som de har lange tradisjoner for å serve. Men bygging av nye skip er ikke med i planene. Det får andre ta seg av mener Mæland.

Slik ser den nyutviklede landstrømarmen ut.

Kan miljøeffektivisere skip

Han trekker imidlertid frem at LOS-Gruppen har stor kompetanse og erfaring når det gjelder det elektriske, som det stadig vil bli mer av på ulike typer fartøy i fremtiden. LOS Marine har blant annet kompetanse inn mot relevante myndigheter for å kunne miljøeffektivisere et skip, som for eksempel bunnbehandling, propelloptimalisering, motoroptimalisering, eksosrensing, hybrid med batteriløsning og energieffektivisering. De har også kunnskap og erfaring til å betjene skipsog havbrukskunder med et omfattende spekter av andre elektrotekniske tjenester.

Det er for øvrig ganske nylig at LOS har opprettet en konsernmodell, LOS-Gruppen, med de tre tidligere nevnte selskapene, som til sammen har 275 ansatte, hvorav 30 lærlinger. En av de to gründerne, Jakob Særsten, er i dag konsernsjef for hele gruppen, mens den andre gründeren, Martin Lønning, mer eller mindre har gått over i pensjonistenes rekker. Nye generasjoner fra begge disse to er for lengst involvert i driften. Arne Mæland er ansatt i 50 prosent stilling som arbeidende styreformann i gruppen.

Etter at Jakob Særsten gikk over i sin nye posisjon for leder for hele gruppen, har de ansatt Oddgeir Alvsvåg som ny daglig leder i LOS Elektro. Han har 20 års fartstid fra selskapet, hvor han har jobbet fra alt som montør, prosjektleder og avdelingsleder. Det kan ellers nevnes at LOS Elektro har avdelinger både i Bergen, på Rubbestadneset og i Langevåg, foruten hovedkontoret i Hollundsdalen på Bømlo.

Konsernsjef Jakob Særsten og den nye daglige lederen i LOS Elektro, Oddgeir Alvsvåg.

Nye patenterte produkter

Til slutt må vi nevnte det nystartede selskapet LOS Protec, som vil bli registrert i Brønnøysund før jul, og som har fokus rettet mot høyspent og landstrøm. De har blant annet utviklet en landstrømarm som monteres på kaikanten, som kan rotere og hvor armen kan kjøres ut. Enheten utstyres med landstrømkabler. Dette vil gjøre landstrømtilkobling for skip mye enklere. Selskapet har også utviklet en ny og lettere landstrømkabel. En annen patentert oppfinnelse er et system og en enhet «RockRoller» som vil gjøre det mye enklere å dra kabel i fremtiden, og de dras gjennom borehull.

Her vil man samarbeide med et boreselskap, Norad fra Sirdal. Kort fortalt er RockRoller en enhet som er tilpasset borehullet. Den er utstyrt med hjul, og man kan kjøre gjennom fiber og andre kabler gjennom tre kilometer lange borehull. På denne måten slipper man å grave opp veier og grøfter for å utføre tidkrevende arbeid med legging av kabler. Det er store forventninger til denne oppfinnelsen, som de tror vil gi mange oppdrag i årene som kommer.

LOS-Gruppen sin patenterte enhet, RockRoller, for transport av kabler gjennom borehull.