Nærings- og fiskeridepartementet har lagt frem en melding til Stortinget om de årlige fiskeriavtalene som Norge inngår med andre land.


( 18.06.2014 )


– Vi deler de fleste fiskebestandene med andre nasjoner, og internasjonalt samarbeid er avgjørende for å få til en bærekraftig og vellykket fiskeriforvaltning og en fells kamp mot fiskerikriminalitet. Fiskeriavtalene er del av et langsiktig forvaltningssamarbeid som gjør at vi i dag kan høste på sterke fiskebestander og drive lønnsom nærignsaktivitet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Stortingsmeldingen omtaler kvoteavtaler for 2014 og samarbeidet i regionale forvaltningsorganisasjoner. Meldingen foreller også om arbeidet Norge gjør i kampen mot ulovelig, urapportert og uregulert fiske.

 

Meldingen greier ut om betandsutregning, rådgiving, tilstandsrapporter og langsiktige forvaltningsplaner for de viktigste bestandene.

 

Til slutt forteller meldingen om hvordan norske og utenlandske fiskere utnyttet sine kvoter i 2012 og 2013, og hvilke fartøyer som fisket på kvotene Norge har i sonene til andre land.

 

En slik stortingmelding har blitt lagt frem årlig siden 1995.