HUSØY I SENJA: Senja-bedriften Brødrene Karlsen AS har investert 125 millioner kroner i nytt anlegg og produksjonsutstyr for å effektivisere filetproduksjonen.

-Dette er et stort løft for oss som fiskeribedrift, og som er blitt gjort i to trinn. Første trinn er nye produksjonslokaler og nytt kaianlegg. Trinn to er på fryseog ensilasjesiden, men her har vi noen utfordringer som krever god planlegging, forteller daglig leder hos Brødrene Karlsen, Rita Karlsen, som er glad Lenvik kommune har bidratt på investeringssiden.

BR. KARLSEN

Daglig leder ved Brødrene Karlsen AS, Rita Karlsen.

Effektivisering

De nye maskinene ble testet og innkjørt i de gamle lokalene, før de ble montert i de nye lokalene i starten av august. Det nye anlegget ble tatt i bruk like i forkant av årets Husøydager i slutten av august måned.

-Vi satset på at filetproduksjonen skulle være oppe å gå fra dag en i det nye anlegget, slik at de besøkende kunne få se anlegget i drift, sier Rita Karlsen. Hun forteller at det gamle produksjonsbygget, med både fiskemottak og filethall for laks, både var gammelt og utdatert.

-Vi hadde ikke god logistikk i produksjonen vår, og ved å effektivisere filetproduksjon har vi fått mye mer å gå på. Vi produserer 20 000 kilo råstoff hver dag, og det er ikke for å øke kvantum vi har gjort dette, men for å bedre effektiviseringen i produksjonen, legger hun til.

Siden 1932 har Husøy-bedriften tatt imot hvitfisk fangstet av den lokale og tilreisende kystflåten, før fisken har blitt bearbeidet og solgt ut i markeder over hele verden. I 1990 startet de også med smoltanlegg og oppdrett av laks, og har i dag seks konsesjoner. Ti år senere tok de steget videre og satset på videreforedling av egne lakseprodukter.

-Vi ønsket flere bein å stå på, og hadde linje for å skjære filet av torsk. Det passet seg sånn at vi sluttet med filetproduksjon på hvitfisk, og valgte å satse på laksefilet. Videreforedling av laks i Norge er vanskelig og utfordrende, men vi har fått på plass eget eksportselskap med gode kunder i flere markeder, blant annet i USA, legger hun til. Det amerikanske markedet regnes som deres største marked, men Karlsen betegner det også som et utfordrende marked med store variasjoner.

HVITFISK

Fiskemottaket hos Brødrene Karlsen tar imot hvitfisk hele året. Her har bryggeformann Tor Pettersen tatt imot fin sei hos en av båtene tilhørende på Husøy. Foto: Ronny Trælvik.

Økologisk laks

Husøy-bedriften er også Norges første produsent av økologisk laks. Karlsen kan fortelle om en økende interesse for økologisk mat blant nordmenn, og det har vært stor oppmerksomhet rundt denne produksjonen av laks.

-Det er et eksklusivt produkt og vi opplever en økende etterspørsel etter dette. Men det er en krevende og kostbar produksjon i forhold til ordinær lakseproduksjon, kan hun fortelle.

Økologisk produksjon gir høyere kostnader og merarbeid i mange deler av produksjonen. Blant annet må selve oppdrettsanlegget være sertifisert for denne type drift. Det gjelder også under produksjon av yngel og smolt. Nøtene i anlegget skal ikke være impregnert av kobber og skal heller ikke vaskes med kjemiske stoffer. I tillegg skal laksen ha godt med plass i merdene, samt at fòret ikke skal være basert på fiskeavskjær eller fisk som benyttes til menneskemat.

LAKSEFILET

Laksefilet skjøres og skinnes før de pakkes og sendes avgårde.

God råstofftilgang

Bedriften har helårsdrift både innen lakseproduksjon og mottak av hvitfisk. Den lokale fiskeflåten tilhørende på Husøy, Senjahopen og Fjordgård på yttersida av Senja, utgjør en betydelig andel fartøy opp til 25 meter, og leverer godt gjennom hele året.

-Vi har en veldig god lokal flåte her på Husøy, der både snurrevadbåtene, garnbåtene og kystfiskerne leverer godt med blåkveite, lange og kveite gjennom hele våren og sommeren. Det forteller Tor Pettersen, som er bryggeformann ved fiskemottaket til Brødrene Karlsen. Han har jobbet der i over 40 år og har historikken med seg. Både gode og dårlige vintersesonger har han lagt seg på minne, som i 1972 da de tok imot ekstremt mye fisk og som han betegner som en av de beste sesongene han har vært med på. Men også uværsvintre, påskestopp og magre vintre har vært en del av hverdagen ved Husøy-bedriften.

-Nå har vi hatt ti år hvor fisket har blitt bedre og bedre. Selv om sist vinter var en relativt dårlig sesong, der båtene under 35 fot nådde knapt 50 sjøvær i løpet av hele vinteren, så er fisket likevel bedre enn for 20-30 år siden, forteller han. Sist vinter var de heldige at fisket ble mindre enn året før, men både Pettersen og Karlsen tror at kommende vintersesong vil bli mer normal.

-Vi har hatt et par sesonger der vi har vært bortskjemt markedsmessig, og sist vinter var det mange som rigget seg for større mengde fisk tidlig på sesongen. Det slo ikke til. Det gunstige vil være at situasjonen normaliseres, sier Karlsen.

Salting og pakking av fersk fisk har blitt bedriftens hovedproduksjon når det gjelder hvitfisk, og der fersk fisk andelen har økt betydelig de siste årene. Saltfisken derimot blir solgt til Portugal for og tørkes. Denne prosessen har blitt for dyr å holde på med i Norge.

-Vi skal være god på kvalitet, og vi følger med hva markedet etterspør. At vi kan ha en god kombinasjon, både fersk fisk og saltfisk, gir oss flere muligheter i markedene. Dessuten tar vi i bruk hele fisken. Hodene henges og tørkes, og damper tran av leveren, kan hun fortelle.

PRODUKSJONSHALL

Laksefilet skjøres og skinnes før de pakkes og sendes avgårde.

Stengte vinterveier

På tross av at den tradisjonsrike familiebedriften har flere bein å stå på, har de utfordringer som de selv ikke rår over. I vintersesongen går det daglig i snitt ni fullastede trailere fra Husøy med fersk fisk som skal til kontinentet. Ustabilt strømnett, stengte veier og dårlig vedlikehold på vinterstid har vært en av fiskerinæringens største utfordringer på yttersida av Senja.

-Veiene er den store utfordringen for oss, med et vedlikehold som vi ikke kan leve med. Vi får fersk råstoff inn og skal levere fersk fisk ut med trailere. Det er det vi lever av. Men vi opplever ofte at trailere må returnere på grunn av dårlig brøyting og stengte veier som følge av det. Fisken må da saltes, noe som betyr et verditap for oss, sier hun avslutningsvis.

Fiskeflåten som er hjemmehørende på Husøy utgjør en betydelig andel fiskebåter opp til 25 meter.

Fiskeflåten som er hjemmehørende på Husøy utgjør en betydelig andel fiskebåter opp til 25 meter.

Brødrene Karlsen AS
2014 2013 2012
Driftsinntekter 268 888 199 774 180 045
Driftsresultat 3 326 -8 931 1 122
Resultat før skatt 2 602 -9 959 245
Tall i hele 1000

 

Brødrene Karlsen Holdning AS

160 ansatt på hvitfisk, oppdrett, videreforedling og administrasjon. Mottak av hvitfisk, oppdrett og videreforedling av laks. Eierskap i følgende selskaper: Brødrene Karlsen AS (produksjonsselskap) Flakstadvåg Laks AS (oppdrett og slakting av laks, aksjeandel 42,24 %) Akvafarm AS (settefiskanlegg, aksjeandel 71,11 %) Brødrene Karlsen Sales AS (eksportselskap) Kvalitetsfisk AS (utleie av slaktetjenester) Akvaprins AS (brønnbåtrederi) Br.Karlsen Eiendom AS (eiendomsselskap) Br.Karlsen Handel AS (Jokerbutikk på Husøy) Senjahav AS (kystrederi) Tustern AS (kystrederi)