Den gigantiske tråleren Vladimir Limanov vil i løpet av høsten ankomme Vladivostok, som sin base. Når dette skrives 20. august foretas det sjøtester utenfor det tyrkiske verftet Tersan. Vladimir Limanov er bygget for Vostokrybphrom LLC, et datterselskap av Russlands største fiskeriselskap, Russian Fishery Company.

Tråleren er designet av Skipsteknisk i Ålesund og gitt designbetegnelsen ST-192 RFC. Fartøyet skal tråle etter pollock og sild, og den har en total lengde på 108,20 meter og bredde på 21 meter. Det er lugarplass til et mannskap på 139 personer. Vladimir Limanov skal produsere surimi, pakke og fryse rundt fisk, hodekappet sløyd fisk, fillet, samt produsere fiskemel og fiskeolje, og tråleren har et fryserom med kapasitet på 4.000 kubikkmeter, samt et fiskemelrom på 1.000 kubikkmeter.

Fabrikken om bord kan foredle 400 tonn pollock i døgnet, mens kapasiteten for sild er 350 tonn per døgn. Frysekapasiteten er på 350 tonn i per døgn. Dette fartøyet er den største hvitfisktråleren som er bygget på 25 år, og tråleren skal seile med en fart på rundt 16 knop.