Kystmagasinet 8.14: I midten av oktober var det offisiell åpning for Hitra sin storsatsning, Hitra Kysthavn med tilhørende industriområde og hurtigbåtterminal. Dette skal bli en fremtidsrettet knutepunkt for marin og maritim næring, slår kommunalsjef Ole Sundnes i Hitra kommune fast.

Havnen og industriparken har gunstig lokalisering i hovedskipsleden mellom Trondheim og Kristiansund. Nye godt egnede havnefasiliteter og attraktive næringsarealer i tilknytning til fylkesvei 714 gjennom Hitratunnelen, gjør Sandstad til et naturlig knutepunkt for godstrafikk over land og sjø mellom de to nevnte byene. Flere store industrietableringer er under planlegging, blant andre Marine Harvest med ny laksefabrikk. Visjonene for dette området når det gjelder maritim og marin virksomhet er store, og omfatter blant annet alt fra etablering av en internasjonal kysthavnterminal og tilrettelegging for sjømatrelatert industri til reiselivsutvikling.

Hitra Kysthavn og Industripark Oversikt

Hitra Kysthavn, Hitraterminalen og Kalvøya industriområde, sistnevnte til høgre på bildet. Bilde/tegning: Hitra kommune.

 

 

Det er igangsatt utviklingsprosesser mot etablering av eksporthavn for sjømat og omlasting av gods til og fra Trøndelag/Midt-Norge, direkte og enkel tilgang til kai og industriområde i Trondheimsleden, gode distribusjonsløsninger, utrustning av ro/ro og lo/lo tjenester og håndtering av stykkgods/enhetslaster, lokalisering av logistikksenter for fryseog kjølelager, varehotell og lignende, muligheter for transittlagring (båt/sjø) og moderne terminalbygning for sørog nordgående hurtigbåter.

 

Den nye havnen har gode utvidelsesmuligheter, og det er stor interesse for området både fra rederier og transportører, ikke minst når det gjelder sjømattransport. Havnen blir sett på som svært attraktivt når det gjelder lokalisering for landing/videretransport i regionen, omlastning, mellomlagring, reservedelslager, proviantering og mannskapsskifte. Like ved Hitra kysthavn og Hitraterminalen, på Kalvøya, ligger et annet stort industriområde under utvikling, med attraktive tomter for de som vil etablere seg her.