I Norge har både leppefisk og rognkjeks vist seg å være gode lusespisere, men robust helse er avgjørende for effektiviteten. Viktige spørsmål som forskningen nå ønsker å besvare er hvordan en kan sikre jevn og kontrollert vekst i kar og god helse og godt syn i merd.

I Norge har både leppefisk og rognkjeks vist seg å være effektive lusespisere, men begge er relativt ferske arter innen oppdrett og gir derfor nye utfordringer for både oppdretterne og leverandørindustrien. BioMar har jobbet intenst med fôr til rensefisk siden 2010, nå skyter fôrutviklingen virkelig fart.

Stor satsning på mer kunnskap

BioMars pågående aktivitet på rognkjeks og leppefisk videreføres gjennom det skotske forskningsfondet, Scottish Aquaculture Innovation Centre (SAIC), og sammen med industripartnere og andre forskningsmiljø i Storbritannia. I tillegg vil 2 millioner friske kroner gå inn i nye forsøk på rognkjeks sammen med Nofima og forskningsmiljøet i Tromsø.

Problemstillinger for FoU-samarbeidet

Riktig ernæring er essensielt for å sikre overlevelse og trivsel for all oppdrettsfisk. Men sammenlignet med laks, der vekst og filétkvalitet er svært viktige drivere, er andre faktorer knyttet til dietten avgjørende for rensefisken. Dette må hensyntas parallelt med fôrutviklingen. God helsestatus er avhengig av god ernæringsstatus. Dette betyr spesialtilpassede dietter.

Fôret må også være tilgjengelig og tilbys slik at rensefisken kan få i seg tilstrekkelig næring. Beiteadferden til leppefisk og rognkjeks er ulik, men bred erfaring fra både kontrollerte forsøk og felt gir nå grunnlag for å komme med gode anbefalinger. Videre har resultater vist at forebyggende fôring med biofunksjonelle helsekomponenter bedrer overlevelse etter bakteriesmitte. Dette viser at immunsystemet til rensefisk, i likhet med andre arter, kan styrkes når behovet oppstår.

Stor tro på rensefisken

BioMar ser at rensefisk er et viktig alternativ til medikamentell og mekanisk lusebekjempelse. Men for å sikre optimal effekt må vi ha et fokus på helse og velferd for disse nye artene. Dette sikrer vi gjennom å bygge mer kunnskap, blant annen innen ernæringsbehov og sykdomsforebygging.