Med en 2.500 kvadratmeter stor, ny fabrikk i Sund og en investeringsramme på 130 millioner kroner representerer bioteknologiselskapet Biomega Norges største satsing på marin bioraffinering, altså foredling av restråstoff fra fisk.


[raw]

Fiskeriog kystminister Lisbeth Berg-Hansen stod for den offisielle åpningen av fabrikken denne uken.

 

-Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.  Da trenger vi bedrifter med evne og kunnskap til å satse langsiktig innen nye områder i marin sektor. Biomega er et eksempel på en framtidsrettet satsing som vi ønsker mer av, sier Berg-Hansen.

 

Fiskeriog kystminister Lisbeth Berg.Hansen klipper snoren og åpner fabrikken.

 

Biomega, under morsselskapet Marine Bioproducts, har de siste årene hatt en betydelig vekst. Daglig leder, Ola Flesland, kan vise til et resultat fra 2010 på 15 millioner kroner før skatt av en omsetning på 63 millioner. Og de skal vokse mer med den nye fabrikken.

 

-Den nye fabrikken medfører en dobling av produksjonskapasiteten, bedre produksjonsfasiliteter, ny teknologi og nytt utstyr. Satsingen legger også til rette for omfattende forretningsog produktutvikling i årene som kommer. Innen 2015 er målsettingen å doble omsetningen fra 63 millioner til bortimot 130 millioner kroner, sa Flesland under åpningen.

 

Daglig Leder i Biomega, Ola Flesland.

 

God timing
Regjeringens strategi for bioteknologi har som mål at bioteknologi skal tas i bruk for å styrke nasjonal verdiskaping, helse og ivareta miljøet. Strategien vil følges opp med over 175 millioner kroner årlig. – Det er ingen tvil om at timingen er god for åpningen av vår nye fabrikk. I tillegg til at det satses friskt fra nasjonalt hold har etterspørselen etter våre produkter økt kraftig de seneste årene, sier Ola Flesland.

 

Skinnende stål overalt i den nye fabrikken som dobler produksjonskapasiteten til Biomega. Foto: Åsta Viksøy.

 

Kystmagasinet kommer tilbake med større reportasje fra åpningen og om selskapets planer, i neste utgave av magasinet.

 

[/raw]