Kystmagasinet 8.14: Under et næringsseminar i Bø i Vesterålen tidligere i år omtalte fiskeriminister Elisabeth Aspaker Vesterålen som sentrum i det norske sjømateventyret.

Det er ikke tilfeldig at ministeren omtaler nettopp denne regionen som et sentrum for sjømatproduksjon i Norge. Dette har lokalpolitikere, næringsaktører innen fiskeri og havbruk, fiskeflåten og det øvrige næringsliv i regionen jobbet systematisk for gjennom et par tiår.

 

Positiv utvikling

-Det tradisjonelle Lofotfisket har flyttet seg til Vesterålen, noe også utviklingen i landet kvantum av fisk viser. Det forteller Viggo Johnsen, prosjektleder hos Vesterålen Fiskeripark.

 

Bedriften jobber med ulike prosjekter for fiskeriog havbruksnæringen, blant annet innen rekruttering, bedriftsutvikling innen produksjon og produkter og ulike markeder. Og har siden oppstarten for 14 år siden hatt en betydelig økning av oppdrag for næringsaktører og kommuner i Vesterålen, og i den senere tid også fra aktører utenfor regionen.

 

-Ny teknologi og markeder har gjort at utviklingen innen næringen i regionen har vært svært positiv de siste årene, sier han.

MYRE HAVN

En betydelig mengde fisk tas på land i en av landets største fiskerihavner, Myre i Vesterålen. Ikke rart fiskeriministeren omtaler regionen som sentrum i det norske sjømateventyret.

 

Samlet kompetansen

Vesterålen regionråd startet i 2000 Samarbeidsnemda for fiskeri i Vesterålen, der seks av kommunene i regionen var med på eiersiden. Hensikten var å samle kompetanse innen fiskerinæringen på ett sted, slik at alle kommunene og aktørene i næringen kunne nyte godt av dette, og det ble spyttet inn til sammen 1,5 millioner kroner i egenkapital. I dag eies fiskeriparken av 50 små og store aksjonærer, og har ni ansatte. Åtte jobber ved hovedkontoret på Myre i Øksnes, mens en har arbeidssted i Svolvær. Fra 2006 ble bedriften selvberget, og kun styrt av sine aksjonærer. Samme år overtok de dessuten driften av Opplæringskontoret for Nordre-Nordland.

 

Flere prosjekter

Mange av kundene er små aktører innen hvitfisknæringen, og har liten administrasjon. Johnsen forteller at disse ikke har anledning til å gjennomføre utviklingsprosjekter i sine bedrifter i tillegg til den daglige driften, men har behov for å utvikle den eksisterende produksjonen, sine produkter eller trenger hjelp innen markedsføring.

 

-Måten fisken omsettes på har endret seg. Nå pakkes blant annet mye av torsken fersk og det satses på nye markeder. Det gjør at man må være effektiv og profesjonell på produksjonog salgssiden, forteller han.

 

Når det gjelder ferskmarkedet er det flere som ser muligheten der, og innen levendelagring er Vesterålen Fiskeripark i gang med et prosjekt i samarbeid med forskningsbedriften Nofima og flere næringsaktører i regionen. Men også innen mer tradisjonelle tilvirkningsmetoder, som klippfisk og tørrfisk, er det ønsker fra flere produsenter om videreutvikling.

 

-Blant annet er vi i gang med fire prosjekter rettet mot markedene i Portugal, Spania og Italia, forteller han.

 

Hvalkjøtt

Et av prosjektene bedriften har jobbet mye med de siste to årene er rettet mot norsk hvalkjøtt, i samarbeid med størsteparten av hvalfangstnæringen.

 

-Vi har utviklet en egen kvalitetsstandard for hvalkjøtt i samarbeid med en rekke aktører fra hvalnæringen. Og i tillegg drifter vi Merkevareforeningen for Norsk Hval i samarbeid med næringen, hvor vi markedsfører hvalkjøtt gjennom nettsiden og ulike kampanjer. Målet er å få bedre kvalitet på kjøttet, vise muligheter for kjøttet og øke omsetningen, forteller daglig leder ved fiskeriparken, Keven Vottestad.