SinkabergHansen skal bygge framtidas laksefabrikk på Marøya. Etter lengre tids utredning er en stor kontrakt om helintegrerte løsninger fra Baader inngått.

– Vi er både stolte og ydmyke over å bli valgt. Dette er en svært viktig beslutning for vår samarbeidspartner, sier Kjell A. Lind-Olsen i Baader Norge; som sammen med Ulf Jacobsen i Baader Tyskland har ført tett dialog med SinkabergHansen helt fram til kontraktinngåelse.

En av de største …

– Dette er en av de aller største kontraktene Baader har signert i løpet av sin 100-årige historie. At SinkabergHansen valgte nettopp oss er vi ubeskjedne nok til å ta som bekreftelse på at våre nye systemer med helintegrerte løsninger for både sløyehall, pakkeri og filethall er noe som møter kundens krav til kvalitet, effektivitet og driftssikkerhet, sier Lind-Olsen.

-Jeg er svært tilfreds, og dette vil styrke den tette relasjonen og det nære samarbeidet selskapene har bygget opp over 25 år. Det er ingen tvil om at dette er en viktig kontrakt for oss som vil ha innvirkning på vår globale posisjon som leverandør av høyteknologiske løsninger for prosessering av laks sier Managing Director Robert Focke i Baader.

Det er et helt nytt anlegg SinkabergHansen skal reise på sin nyetablerte tomt like ved eksisterende fabrikk vis-a-vis kystbyen Rørvik.

– For vår utvikling og i dag 230 ansatte er dette en sentral beslutning. Vår ære settes i høyeste kvalitet i alle ledd fra smoltproduksjon til ferdig behandlet laks, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg. Kontrakten med Baader er den største enkeltavtalen i selskapets driftstid på vel 40 år.

I front; fru Petra Baader. Fra venstre:Ulf Jacobsen (Baader Tyskland), Kjell A. Lind-Olsen (Baader Norge), Øyvind Klingen, Svein-Gustav Sinkaberg (begge SinkabergHansen), Robert Focke (BaaderTyskland), Eskil Laukvik (SinkabergHansen) og Vidar Breiteig (Baader Norge).

Mer enn doblet kapasitet

Sett opp mot dagens kapasitet blir utvidelsen solid. Basert på helintegrerte løsninger fra Baader, vil SinkabergHansen mer enn doble dagens produksjon; til cirka 300 tonn per skift. Årlig behandlet volum kan komme til å ligge på nær 100.000 tonn.

I det nye slakteriet starter prosessen med Baader Stun & Bleed system med «Swim in». I sløyehallen vil laksen føres inn i den tyske leverandørens nye maskiner med automatisk mating via «SpeedFeed».

– Dette systemet besørger også uttak til filetering og helfiskpakking, sier Lind-Olsen.
Når det kommer til filetering vil en del komponenter fra eksisterende fabrikk integreres med det nye slakteriet. Gjennom hele prosessen, med sporing på alle nivåer, skal den gode kvaliteten fra matfisklokaliteten ivaretas, noe Baaders helhetlige løsninger har bevist i stadig flere anlegg.

Ny grader-løsning

Teknologien med sporing og kvalitetssikring følger fisken hele veien fra avliving til den er i kassene klar til forsendelse. En sentral komponent i sluttlogistikken blir Baaders nye grader-løsninger.

– Pakking vil skje med våre automatiske grader-løsninger, og er det andre av dette slaget vi har kontrahert, framholder Lind-Olsen.

Å bygge et avansert anlegg på dette nivået er meget krevende. Nøye planer for gjennomføring er derfor lagt. Spesielt skal behovet for redusert stopptid i forbindelse med integreringen av det eksisterende anlegget ivaretas.