Storesund Marine Service har, med virkning fra 1. desember 2019, kjøpt 100% av aksjene i Halsnøy Dokk AS fra Hans Martin Gravdal sitt selskap Cinus AS.

Storesund Marine Service AS er et veletablert selskap i den maritime klyngen på Vestlandet med lang erfaring innen alle typer skipservice, prefabrikasjon og maskinarbeid. Storesund har en stor kundeportefølje bestående av rederier, offshore/subsea -selskaper og landbasert industri.

Selskapet driver verft i Skudeneshavn med tørrdokk og kaianlegg samt produksjonshaller og kaianlegg i tilknytning til selskapets hovedkontor på Torvastad i Karmsundet. I tillegg har selskapet også en reise avdeling som tar på seg alle typer service og reparasjonsoppdrag ombord på skip i drift eller ved kaier rundt om i landet. Gjennom oppkjøpet av Halsnøy Dokk AS så har Storesund Marine Service nå styrket sin posisjon i markedet for skipsservice og sikret tilgang til nye markeder innenfor oppdrett, prefabrikasjon av stål og opplagsvirksomhet.

Halsnøy Dokk AS er et tradisjonsrikt verft lokalisert på Halsnøy i Sunnhordland og hovedvirksomheten har tradisjonelt vært knyttet til dokken med hovedvekt på skipsbygging, skipsservice, ombygginger og klassinger av alle typer skip og arbeidsbåter for oppdrettsnæringen. De siste årene har selskapet også etablert seg tyngre innenfor oppdrett, med fokus på salg og utrustning av avlusningslektere og ombygging/oppgradering av forflåter. Halsnøy Dokk AS har også svært gode fasiliteter for opplag og service på rigger og større skip med skjermet beliggenhet og 12 stk 200 tonns pullerter for sikker fortøyning. Tørrdokken er på 106×25 mtr og betjenes av en 300 tonns beltegående kran, og verftet har i tillegg to utrustningskaier med krandekning. Verftsområdet er på ca 54 000 m2 hvorav ca 10 000 m2 er bebygd med produksjonshaller, malingshaller, lagerbygninger, boligrigger, kontorer, etc.

Halsnøy Dokk AS har hatt en svært positiv utvikling de siste årene og omsetningen er mer en doblet på få år, samtidig som antall ansatte har økt med nærmere 30 %. Med Storesund Marine Service sin godt etablerte virksomhet i ryggen, så vil selskapet nå ha gode forutsetninger for å fortsette denne veksten.

I felleskap vil de to selskapene øke sin konkurransekraft og være i stand til å tilby våre kunder et enda bedre tilbud med betydelig økning i kapasitet og fleksibilitet.