DEL

Kystmagasinet satte for kort tid side søkelyset på fiskeslaget pangasius. En rekke partier med pangasius og annen vietnamesisk fisk har blitt stoppet av EU i senere tid. Nå opplyser USA at de der har stoppet cirka hundre partier med vietnamesisk fisk i årets første fire måneder.


( 21.06.2011 )

[raw]

Og problemene for Vietnam stopper ikke der. Også Japan opplyser at de har stoppet 33 partier med vietnamesisk fisk i år. Daglig leder Truong Dinh Hoe i foreningen for vietnamesiske eksportører og foredlere, VASEP, mener at problemet skyldes at Japan har innført strengere regler for tillatt mengde medisinrester i fisken, mens det i USA skyldes at United States Food and Drug Administration holder tilbake fisk uten grunn, opplyser FIS.COM

Kystmagasinet.no skrev for få uker siden at det i norske supermarkeder selges store mengder filet av pangasius. Myndighetene i EU har i mange tilfeller stoppet fisken på vei til EU og nordeuropeiske markeder. Den har inneholdt innsektmidler som kan skade fostre, kreftfremkallende antibiotika, salmonella- og listeriabakterier, eller vært tilnærmet råtten.Den billige vietnamesiske fisken har erobret store deler av verden. Over 300.000 tonn filet ble i fjor eksportert fra Vietnam til cirka 120 land.

Ifølge EUs sitt rapporteringssystem for matvarer, RASSF (Rapid Altersystem for Food and Feed) er det oppdaget tilfeller av for høyt nivå av listeria, salmonella, råtten fisk, samt at det er funnet antibiotika som trifluralin, chloramfenicol, neomycin, nitrofuran, nitrofurazone, malakittgrønn, chlorpyriphos og ivermectin i vietnamesisk sjømat. I noen tilfeller har fisken inneholdt både chlorpyriphos og trifluralin.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.