DEL

Kystmagasinet 2.13: Wârtsilâ har for tiden leveranser til seks trålere og seks pelagiske fartøy for norske redere, ett for en færøysk reder og en pelagisk tråler til en dansk reder som er under bygging. Leveransene omfatter alt fra motorer, propellanlegg til design og byggekontroll.


( 27.05.2013 )

[raw]

Når dette skrives er tråleren Havbryn på vei mot Norge fra et tyrkisk verft. Den er en av to nye trålere til Olav Strand Fiskeriselskap. Begge bygges i Tyrkia og er utstyrt med hovedmotor, gir og propellanlegg med Wärtsilä HP-dyse.

 

Ved verftet Western Baltija Shipbuilding i Litauen bygges den pelagiske tråleren Gitte Henning for rederiet Gitte Henning A/S I Thyborøn. Rederiet fikk i 2008 levert en 64,2 meter lang tråler utstyrt med en MAK 6M43C på 6000 kW fra Karstensen Skipsvært AS i Skagen. Når de bestilte nytt denne gang, valgte de en 86,6 meter lang båt designet av Wärtsilä. Båten utstyres med en Wärtsilä 9L32 hovedmotor, gir, vridbar propell, HR-dyse, 8L26 hjelpmotor og NOx-katalysatorer, alt levert fra Wärtsilä. Det er også Wärtsilä som har tilsyn med byggingen ved det baltiske verftet.

Harvest blir et miljøvennlig og driftsøkonomisk fartøy utviklet i et nært samarbeid med rederen. Illustrasjon Wärtsilä Ship Design.

 

Spennende baltisk prosjekt
At det baltiske verftet både bygger skrog og utstyrer Gitte Henning er en interessant utvikling. Verftet har i senere tid vært leverandør av skrogene til Christina E, Rogne, Asbjørn Selsbane, Catteleya og Havsnurp, og bygger nå skroget til nye Herøyhav for Karstensen Skipsværft. Nå er det baltiske verftet plutselig også en konkurrent til Karstensen Skipsværft, ved at de også skal utstyre den nye Gitte Henning.

 

Blir nye Gitte Henning levert rimelig nært avtalt tid med forventet kvalitet, vil erfaringene fra byggingen av dette fartøyet og erfaringene fra byggingen av skroget til Christina E, gi nok en konkurrent på både bygging av skrog og utrustning av fiskefartøy. Forrige Gitte Henning ble som nevnt utstyrt i Skagen.

Gitte Henning bygges og utstyres under kontroll av Wärtsilä ved Western Baltija Shipbuilding i Litauen. Med dette seiler verftet opp som mer enn en leverandør av skrog til avanserte fiskefartøyer. Illustrasjon Wärtsilä Ship Design.

 

Fokus på miljø og driftsøkonomi
Et annet svært interessant nybygg er den 67 meter lange snurperen og pelagiske tråleren Harvest, som bygges ved Fitjar Mekaniske Verksted for levering i august til Hardhaus AS i Austevoll, en måned etter Gitte Henning. Harvest er også designet av Wärsilä Ship Design.

 

– I tett samarbeid har Wärtsilä og Hardhaus AS utviklet et energieffektivt skip, optimalisert for fartøyets driftsprofil. Fremdriftsløsningen som er valgt til dette fartøyet er basert på Wärtsilä sitt 2-speeds gir. Wärtsilä leverte sitt første 2-speeds gir i 1990, og har nå utviklet et tredje generasjons fremdriftssystem basert på denne girtypen. Systemet er en mellomting mellom en mekanisk- og en elektrisk løsning, der mye av fleksibiliteten til et elektrisk anlegg er opprettholdt, mens krafttapet er mindre. Investeringskostnadene er også mindre enn på et dieselelektrisk anlegg, forteller salgsdirektør Cato Esperø i Wärtsilä Norway AS til Kystmagasinet.

Cato Esperø mener Wärtsilä sin suksess blant annet ligger i faktorer som miljøvennlighet, driftsøkonomi og lite støy fra fartøyene. Foto Wärtsilä.

 

De største fordelene med systemet er at det reduserer drivstofforbruket og utslippet av skadelige miljøgasser. Løsningen gir også betydelig reduksjon i støy fra propellen, noe som er spesielt interessant for fiskefartøy, forteller salgsdirektør Cato Esperø ved Wärtsilä.

 

– Rederne er svært opptatt av driftsøkonomi. God driftsøkonomi er ikke bare viktig på grunn av høye drivstoffpriser, men også med tanke på miljø. Det er også fokus på skrog, motor og propellanlegg som skaper støy som skremmer og stresser fisken, sier Esperø.

 

Bygges flere store fartøyer
Wärtsilä har førti års erfaring med design og bygging av fiskefartøyer, og enda lenger erfaring når det gjelder bygging av fremdriftsanlegg. Det bygges og leveres i år og neste år svært mange fiskefartøy over 60 meter. Dette er en primær målgruppe for Wärtsilä, og det viser igjen på den svært store markedsandelen de har på utstyr og design til nybyggene som nå kommer.

 

– Bygging av fiskefartøyer går i sykluser. Mange av fartøyene som har blitt levert har tilhørt gruppen kystfartøyer. Nå kommer det en rekke nye store trålere og snurpere fra verft både i Norge, Baltikum og Tyrkia. Her er vi absolutt en ledende leverandør, sier Esperø.

Christina E, designet av Wärtsilä, fikk skroget bygget ved Western Baltija Shipbuilding i Litauen. Nå vil de også utstyre slike avanserte skrog. Foto Western Baltija.

 

I tillegg til båtene som nevnt ovenfor, skal det leveres en tråler til Giske Havfiske AS. Denne får hovedmotor, gir og propellanlegg fra Wärtsilä. Det samme får en tråler til Volstad AS, en til Andenes Havfiskeselskap AS og en til Hopen Fiskeriselskap.

 

Liegruppen Fiskeri AS har to nye snurpere/pelagiske trålere under bygging. Disse er designet av Wärsilä Ship Design, og blir utstyrt med hovedmotor, generator, gir og propellanlegg med HP-dyse fra Wärtsilä. I Tyrkia bygges nå et fartøy for Magnarson AS i Austevoll. Dette blir en snurper/pelagisk tråler utstyrt med hovedmotor, gir og propellanlegg fra Wärtsilä. Et annet Austevoll-fartøy, Østerbris, er designet av Wärtsilä Ship Design, samt utstyrt med hovedmotor, gir og propellanlegg med HP-dyse fra Wärtsilä. Nye Vendla, som bygges ved Fitjar Mek Verksted, er også designet av Wärtsilä.

 

– Vi mener vi har et solid fotfeste i markedet for fiskefartøyer med leveranser til hele 12 norske fartøyer, i tillegg til danske Gitte Henning og færøyske Enniberg. Vi fortsetter å bygge på de tradisjoner vi har, sier Esperø til Kystmagasinet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.