Forekomsten av Antarktisk krill er langt større enn tidligere antatt. Havforskningsinstituttet mener krill kan bli en av verdens viktigste fiskeriressurser.


( 22.01.2013 )

[raw]

BioMar har tatt i bruk denne næringsrike ingrediensen til fiskefôr i et større sortiment. Hvorfor? Fordi krill er bærekraftig fangstet og gir inntil 30 % økt tilvekst i fôret til laks.

 
Overraskende krillforekomster
Like før jul fortalte media om overraskende store forekomster av krill i Sørishavet. Havforskningsinstituttet har undersøkt farvannet rundt Sør-Orknøyene. Bare på dette begrensede området estimeres det nå nok krill til å kunne høste seks millioner tonn. Det er ti ganger mer enn verdens samlede torskefiske. Det anslås at fangsten av krill kan bli seksti ganger større enn i dag, og fortsatt være bærekraftig!

 

Miljøvennlig og bærekraftig
Det hevdes at norsk oppdrettsnæring har potensiale til å femdoble dagens produksjon dersom hensynet til bærekraft ivaretas. Bruken av krill kan bli et viktig element i dette bildet. BioMar er verdens første akvakulturbedrift bærekraftsertifisert i hht. spesialstandarden ProSustain, og henter sin MSC-sertifiserte krill – QRILL – fra Aker BioMarine. Aker fangster QRILL i Sørishavet med nyutviklet, skånsom miljøteknologi i hht. kvoter og retningslinjer fra den sentrale forvaltningsorganisasjonen CCAMLR, og i samarbeid med toneangivende miljøvernorganisasjoner som WWF. I dag høstes under 0,35 % av estimert biomasse krill i Sørishavet.

 

Svært næringsrik
Krill er proppfull av næring med et høyt innhold av høykvalitetsprotein, sunne fettsyrer og naturlige, effektive antioksidanter. Fettsyrene er umettede, langkjedete omega-3 fettsyrer som holder fettet flytende ved lave temperaturer. Innholdet av fosfolipider er spesielt høyt, med kjent effekt på cellemembranfunksjonaliteten. Krill er meget egnet i laksefôr, kanskje med både ytelses-, helse- og kvalitetsrelaterte effekter.

 

Smaken øker fôropptaket
– «Krill som potent ytelsesforsterker i BioMars QUICK-produkter er nå meget godt dokumentert i praktisk oppdrett», forteller salgsdirektør Per Kristian Nordøy. «Fisken faller bokstavelig for smaken, fôropptaket øker og fisken vokser raskere. Flere fôringsforsøk har vist inntil 30 % økt tilvekst med krill. Vi har nå meget gode grunner til sterkt å anbefale QUICK-produkter i perioder med dårlig appetitt», sier Nordøy.

 

Lav innsats og høy gevinst
– «Veksteffekten er aller størst for den minste fisken», fortsetter Nordøy. «En vekstøkning etter utsett gir fisken et akselerert vekstforløp gjennom hele produksjonssyklus, selv om en bare skulle fôre med krill fram til 1 kg og så skifte til standard fôr. Dette fordi fisken legger på seg flere gram daglig jo større den er, den såkalte renters-rente-effekten. Økt veksthastighet betyr som regel ekstra millioner på bunnlinja», avslutter Nordøy.

 

[/raw]