Som et ledd i den norske kampanjen mot utkast i Nordsjøen hadde statssekretær Vidar Ulriksen denne uken møte med Storbritannias nyutnevnte fiskeriminister Huw Irranca-Davies. Der har han fått melding om at bekjempelsen mot utkast er en prioritert oppgave.


[raw]

– Utkast er en av de største truslene mot bærekraftig forvaltning av fellesbestandene mellom Norge og EU. Problemet er særlig stort i Nordsjøen. Storbritannia er sentral i utforming av fiskerpolitikken innad i EU og en viktig partner for Norge. Jeg er derfor svært glad for den politiske støtte fra Storbritannia om at bekjempelse av utkast er en prioritert oppgave, sier statssekretær Vidar Ulriksen.

 

Norge har utkastforbud, og vil også innføre en rekke andre tiltak i Norges økonomiske sone med henblikk på å redusere risikoen for utkast. Det vil bli stilt krav om at også utenlandske fartøy skal ilandføre all fisk tatt i norske farvann.

 

Statssekretær Ulriksen orienterte også om et norsk initiativ til samarbeide mellom Nordsjølandene for å utvikle et felles regime for stenging og åpning av områder, for å beskytte viktige bestander, blant annet torsk i Nordsjøen, og inviterte Storbritannia til å delta i dette. Fiskeriminisiter Irranca-Davies var meget positiv til dette.

 

– For å øke det økonomiske utbytte av bestandene i Nordsjøen er det helt avgjørende at EU reduserer det nåværende høye utkastnivået, avslutter statssekretær Vidar Ulriksen.

[/raw]