DEL

FHL varsler stopp i kjøp av lodde fra fjerde februar. Det er et resultat av at Norges Sildesalgslag har diktert hva som skal være gjeldende priser på lodde til konsum. Samtidig er det fortsatt høyst usikkert om Norge vill få innpass i det japanske markedet med sin lodde igjen.


( 28.01.2009 )

[raw]

Ønsker japanske importører stabile leverandører av store volumer, stiller ikke Norge i denne klassen blir statistikken over japansk import av lodde for de siste seks år lagt til grunn. Dessuten er det en utbredt oppfatning blant japanske importører at islandske eksportører er villig til å tilby bedre priser enn de norske. Lodde, shishamo som det heter på japansk, er populær mat i Thailand. Men prisen er goså en avgjørende for hvor mye som blir importert og konsumert.

 

Japansk import av lodde 2003 – 2008 i tonn

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (1)

Kina

898

1 094

1 430

987

88

349

Island

2 302

5 576

12 288

9 354

9 952

8 312

Norge

13 562

4 506

1 883

567

401

2 871

Danmark

 –

 –

78

Russland

984

600

52

Kanada

1 896

6 670

7 930

5 744

3 061

9 654

Nauru

 –

5

32

 –

810

Thailand

93

16

63

4

USA

13

 –

10

69

Irland

 –

 –

12

Russland

 –

 –

44

Sør Korea

9

 –

 –

 –

 –

 –

Nederland

37

 –

 –

 –

 –

 –

Grønland

1

 –

 –

 –

 –

 –

Peru

5

 –

 –

 –

 –

 –

Total import

19 809

20 471

25 697

18 727

15 513

24 134

(1)   2008 er opp til og med november.

 

Japanske importører følger for øyeblikket Norge, Canada og Island nøye. Alle eksporterer sin lodde i begynnelsen av året siden fiskeriene foregår tett opptil hverandre.

 

I 2003 kom 68 prosent av importert lodde fra Norge. I 2007 var 2,5 prosent av japansk import norsk lodde. I fjor økte den norske andelen til nesten 12 prosent. Men fortsatt fjernt fra situasjonen i 2003 da norsk lodde var dominerende.

 

Islandske og canadiske eksportører har i praksis delt den norske markedsandelen seg i mellom. I 2005 leverte Island 12 288 tonn. Det norske kvantum samme år var 1883 tonn. I mellomtiden har det i tillegg til Japan kommet til mindre kresne markeder som Ukraina og Russland som gjør at det er avsetning for lodde og redusert avhengighet av det japanske markedet. Men prisen er selvsagt også en annen.

 

Haruoa Chiba som jobber med markedsinformasjon innen japansk sjømatnæring sier til Kystmagasinet at når meldingene om kjøpestopp i Norge kommer ut blant importørene, kan resultatet bli større interesse for import. Samtidig er det en klar oppfatning av at islandske eksportører er mer fleksible med hensyn til pris enn de norske, noe som nok skyldes at islandske kroner har falt dramatisk mot japanske yen. Men til slutt vil det hele dreie seg om hvem som tilbyr den fineste rognlodda til den beste prisen.

 

Det har de siste årene kommet lodde inn fra blant annet Thailand og Kina. Uten at Chiba kan si noe sikkert, så antar han at dette kan være rognlodde som har blitt sortert ut av leveringer med samfengt lodde til disse landa. Han fastslår at det blant japanske importører er stor usikkerhet med hensyn til hvor de skal kjøpe lodde i år.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.