DEL

Tradere i Japan venter nå spent på siste data om japansk makrellfiske, og lagerbeholdning. Ifølge Haruo Chiba som arbeider i tradingselskapet Ampo Marino i Tokyo, vakte store norske makrellfangster tidlig i oktober stor interesse. Og priser betalt i går fredag for en last makrell har skapt både rykter og undring blant japanske importører. Markedsdatatene som nå straks offentliggjøres vil avklare om noen har gått skoene av seg og betalt for mye for makrell, eller om prisene skal opp fremover.


( 08.11.2008 )

[raw]

– Jeg har registrert at norske eksportører er villige til å betale en svært høy pris for råstoff. Det en viss mulighet for at de overvurderer behovet for makrell i det japanske markedet. De siste tallene for lagerbeholdning viste at det ved utgangen av august var nesten tjue prosent høyere beholdning av frossen makrell enn ett år tidligere.

 

Nå kommer det straks nye tall over lagerbeholdning, og de vil vise om vi må posisjonere oss raskt for å sikre levering, eller om vi kan ta det hele rolig, sier Chiba.

 

Tall fra japansk tollvesen viser at frossen makrell steg jevnt i importpris fra cirka 135 yen per kilo i april 2004 til en topp på rundt 420 yen i oktober 2006. Deretter har det bare gått nedover. I første rekke som følge av store japanske fangster av stillehavsmakrell. Siden i april i år har det vært kraftige svingninger i prisen som har variert fra rundt 250 yen til under 150 yen. Dette har selvsagt med opprinnelse og kvalitet å gjøre. Men ifølge Chiba er de store svingningene med på å gjøre markedet meget nervøst. Samtidig er det mye som tyder på fallende volumer idet japanske makrellfiskeriet både nå før nyttår og til neste år.

 

Vikomar AS kjøpte i går en fangst på 220 tonn med en snittstørrelse på 474 gram av ”Tromsbas”. Som tidligere medlt her på Kystmagasinet ble det betalt 15,67 kroner for denne fangsten. – Modig gjort. Enten har de solgt fisken på forhånd til en importør som er i manko på stor fisk, eller kanskje de ikke har lykkes i å skaffe nok stor fisk til å kunne levere som avtalt. Denne prisen blir gjenstand for diskusjon her på Tsukiji, sier Chiba. Tsukiji er ikke bare Japans største grossistmarked, men også verdens største fiskemarked målt i verdi på omsetning. Bare mindre mengder norsk makrell passerer selgerne her. Makrellen kommer inn og havner direkte på store fryselagre og blir i stor grad solgt direkte til foredlere.

 

Sett på bakgrunn av at sist uke oppnådde makrell over 600 gram eksportert til Japan en pris på 18,13 kroner fob. Norge, mens makrell under 600 gram oppnådde en pris på 12,91 kroner, kan mye tyde på at Vikomar AS satser på at mangel på stor makrell skal få prisen på denne til å skyte i været. Hvor stor andel av den aktuelle fangsten som var over 600 gram vet bare Vikomar. Stiger ikke makrellprisen fremover vil de tape på denne lasten. Når ny japansk statistikk blir tilgjengelig til uka vil kanskje svaret på det åpenbare seg.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.