Sjelden har vi vært på en messe med mer trøkk. Conexemar i Vigo var langt større og mer besøkt enn forventet, med i overkant av 600 utstillere og et utstillingsareal som er delt opp i ni soner fordelt på to store haller, den ene vinklet og enorm. Mange land hadde store fellesstander, i år også Norge. Her var ti norske sjømateksportører representert.

Det var jevn og god tilstrømming til messen alle dager, fra dørene åpnet onsdag 4. oktober til arrangementet lukket fredag 6. oktober. I flere områder i hallene var det ofte stor trengsel av besøkende mellom rekkene av stands. Det samme gjaldt foran den norske fellesstanden til tider, som hadde sideveggen av hallen i bakkant. De fleste norske deltakerne hadde ingen prangende utstillinger. Fellesområdet var inndelt i mindre båser til hvert enkelt selskap, og de fleste hadde et lite møterom i akterkant til disposisjon.

NRS

Norway Royal Salmon var på plass med egen stand og tre deltakere fra salgsavdelingen i Kristiansand. Fra venstre Marianela Greipsland og Sofia Akhmadullina med Stein Martinsen i bakgrunnen.

Modolv Sjøset AS hadde egen stand med Christer Sjøset og Inna Kuzmenko som deltakere.

 

Modolv Sjøset AS hadde egen stand med Christer Sjøset og Inna Kuzmenko som deltakere.

Hadde egen kokk

Marine Harvest Spain og Hallvard Lerøy/Lerøy Seafood Group hadde imidlertid litt større og mer prangende utstillinger, i hver sin ende av fellesstanden. Sistnevnte hadde også med egen kokk som serverte velsmakende prøver fra selskapets mange produkter, til stor glede for de mange besøkende. Arrangørene av den norske fellesstanden på Conxemar i Vigo var Innovasjon Norge og Norges Sjømatråd, og innenfor deres bås var det et større fellesareal for bespisning og møter, for egen bruk og for de norske deltakerne og deres kunder.

De norske utstillerne på den norske fellesstanden besto av følgende selskaper: Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd, Coast Seafood, Hallvard Lerøy/Lerøy Seafood Group, Marine Harvest Spain, Modolf Sjøset, Nils Williksen, Nordic Group, Norfra Eksport, Norway Royal Salmon, Seaborn og Sekkingstad. Det var også noen få andre norske selskap med spanske avdelinger plassert andre steder i messeområdet. Den norske fellesstanden kunne imidlertid vært mye større om det var mulighet for mer areal, fordi det var mange norske selskaper i kø for å delta. Men messen var helt utsolgt, og arrangøren vurderer nå å utvide arealet for neste års arrangement.

IMG_4089

Det var trangt mellom rekkene av stands i flere av utstillingsområdene på messens første dag.

IMG_4045

 

Mye ferskvare

Det har tradisjonelt vært mye fokus på frosne produkter på denne messen, men i år var det mye ferskvare å se også. Og det var også mange utstillere med levende sjømat, i form av reker, hummer, sjøkreps og skjell. Galiciaregionen, som Vigo ligger i, er langt fremme når det gjelder eksport og salg av levende sjømat. De er også sterke på sjømat generelt. Folk her har sterk nærhet til havet og produkter herfra. Med dette som bakgrunn, og at Vigo har den største fiskerihavnen i Europa, er byen et naturlig samlingspunkt for alt som har med fiskeri og sjømat å gjøre i Spania.

Årets messe bar tydelig preg av bedring i den spanske økonomien (som vokste med 3 % fra september i fjor til september i år), optimisme og vekst, og under messedagene var de fleste stolene inne på de enkelte standene opptatt av gjester i form av innkjøper som forhandlet om kvantum og pris. Spania sees på som et meget spennende marked, også sett utenfra. Det var tydelig å se på de mange nasjonale fellesstandene fra Asia, Sør-Amerika, Afrika, Midt-Østen og land i Europa. Det deltok også en rekke utenlandske enkeltselskaper, fra mindre aktører til større helintegrerte fiskerikonsern med egen flåte, foredling, oppdrett, logistikk og eksport med aktiviteter i de fleste deler av verden.

IMG_4100

Mange selskaper serverte smaksprøver på sine stands.

Komplett messe

Conxemar er en komplett fiskeriog sjømatmesse som har det meste innenfor ulike sjømatprodukter, logistikkløsninger, oppdrett, fiskeri og ikke minst utstyr. En stor avdeling i den ene hallen var avsatt til produsenter av utstyr, som hadde alt fra rekekokere, ulikt fiskeutstyr til komplette fabrikker for produksjon av ulike typer sjømat. Også denne delen av messen var godt besøkt. Det samme var alle de spanske sjømatselskapene som deltok på messen i Vigo. En stor del av disse kommer fra Galicia, men også fra andre regioner i Spania. Felles for disse var et kraftig trøkk av besøkende på alle de tre messedagene, fra messen åpnet dørene til lyset ble slukket sent på ettermiddagen.

IMG_4065

Messeområdet til Conxemar ligger i gangavstand fra flyplassen i Vigo og 15 kilometer utenfor sentrum av byen.

Les mer i komplett utgave

I årets siste neste siste utgave av Kystmagasinet kan du lese mer fra denne messen, gjennom intervjuer med norske deltaker fra ulike sjømataktører og arrangører av den norske fellesstanden. Kystmagasinet 8 er i salg i Narvesen i disse dager! Du kan også abonnere på papirutgaven, elektronikkutgaven eller beggge deler. Følg linken: https://www.kystmagasinet.no/abonner/