DEL

Nofima melder at ny forskning kan stimulere oppdrettslaksen til selv å omdanne planteoljen i fôret til marint omega-3.


( 23.05.2014 )

 

Forskningen fra Nofima viser til at laksen har en naturlig evne til å omdanne omega-3 fettsyrer fra planter til de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA. De siste undersøkelsene påviser at denne evnen er på sitt beste like før smoltifisering. Nå ønsker forskerene å undersøke om det er mulig å bevare oppdrettslaksens evne til å omdanne omega-3 fettsyrer ved å utsette smoltifisering.

 

‒ Dette er et viktig funn siden innhold av de sunne marine omega-3 fettsyrene i oppdrettslaksen er sentralt for oppdrettslaksens egen helse og for sunnheten til lakseproduktet vi spiser, sier forsker Tone-Kari Knutsdatter Østbye i Nofima. 

 

‒ Mange bedrifter i havbruksnæringen har en strategi der deler av smoltproduksjonen holdes i ferskvann til de blir større enn det som har vært vanlig smoltstørrelse de siste årene. Dette gir kortere vekstperiode frem til slakting, og bidrar til mindre risiko for blant annet påslag av lakselus. Dersom denne strategien også kan bidra til økt utnyttelse og egenproduksjon i laksen av omega-3 vil dette være positivt, sier Kjell Maroni, FHFs fagsjef i Havbruk. 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.