Norwegian Electric Systems skal levere utstyr i forbindelse med elektrifisering av MF Norangsfjord og ladestasjon på Hollingsholmen ferge-kai.

Norges største fergerederi, Fjord1, valgte Norwegian Electric Systems (NES) som leverandør av elektroog automasjonspakken til ombyggingsjobben av MF Norangsfjord. Ombyggingen er planlagt i løpet av siste halvår 2019. Fergen skal i rute mellom Aukra og Hollingsholmen, der sistnevnte fergekai skal bygges om med komplett ladesystem.

Godt samarbeid mellom Fjord1 og NES

NES har levert flere hybrid-elektriske fremdriftssystemer til Fjord1 sine nybygg det siste året.

-Gjennom disse leveringene har samarbeidet utviklet seg til å bli svært godt, og vi kjenner hverandres ønsker og kapasiteter, og er derfor trygge på hverandre, sier salgsansvarlig hos NES, Stein Ruben Larsen.

Optimaliserte tekniske løsninger

NES har tidligere bygget om ferger fra diesel-mekanisk til diesel-elektrisk fremdrift, og dette blir første ombygging til hybrid helelektrisk ferge.

-Erfaring fra prosjektering, bygging, igangsettelse og drift, gjør at våre kunder skal være sikre på at vi leverer høy kvalitet.

Stein Ruben Larsen sier den viktigste oppgaven som systemintegrator er å sørge for at samtlige komponenter er satt sammen og kommuniserer på en sikker og optimal måte.

-Vi leverer en pakke der både hver komponent, samspillet og helheten gjenspeiler at NES er blant de fremste i verden på denne miljøvennlige teknologien.

Til ombyggingen av MF Norangsfjord til hybridferge skal NES levere systemintegrasjon og kalkulasjoner. Med i leveransen er også den nytviklede QuadroMaster DC-tavlen med den nye bryterløsningen Odins Eye.

 Med denne kontrakten viser NES at de har komplette løsninger for miljøvennlige hybride ferger, både som nybygg og som ombyggingsprosjekter.

-NES har svært høy teknisk kompetanse innen både fartøyteknologi og ladesystemer på land, og vi har nå også rettet blikket ut av Norge, for å bidra med miljøvennlige løsninger til utenlandske aktører.

Leveransen består i hovedtrekk av følgende tjenester og komponenter:

  • Systemintegrasjon og kalkulasjoner
  • QuadroMaster® DC tavle inklusive Odins Eye® og frekvensomformere.
  • Batterisystemer
  • Ladesystem med ladeplugger og transformatorer.
  • Oppgradering av skipets IAS og PMS system.
  • Integrering av rapporteringssystemet SPM (Ship Performance Monitoring).

På landsiden, skal det leveres:

  • Systemintegrasjon og kalkulasjoner
  • Ladeplugg
  • Kraftelektronikk, inklusive batterier og ladesystemer